HOME  |  Spelregels

Spelregels

Logo omgevingsvisie

Bestaande kwaliteiten als basis

Nieuwe ontwikkelingen en plannen die passen bij de landelijke en dorpse identiteit van Weststellingwerf zijn welkom. We kiezen hiervoor, omdat Weststellingwerf ook in de toekomst een rustige woongemeente wil zijn, met mooie en afwisselende landschappen en met vernieuwende boerenbedrijven. En met levendige en leefbare dorpen, waar de belangrijke voorzieningen in de buurt te vinden zijn.

Spelregels (Weststellingwerf Stellingen)

Voor nieuwe initiatieven die invloed hebben op onze omgeving, gelden een paar spelregels waar plannenmakers zich aan moeten houden. Die spelregels gelden dus ook voor de gemeente. We noemen ze de ‘Weststellingwerf Stellingen’:

 • Nieuwe ontwikkelingen en plannen die passen bij de landelijke en dorpse identiteit van Weststellingwerf zijn welkom.
 • We gaan zuinig om met de ruimte. Bouwen doen we zo veel mogelijk binnen de dorpen.
 • Nieuwe plannen passen in het landschap en de dorpen.
 • Plannen die helpen om voorzieningen in de dorpen te houden krijgen voorrang.
 • Gezond gedrag en een groene omgeving zijn erg belangrijk. Elk plan moet hier aan bijdragen.
 • Duurzaamheid staat bij alle plannen en ontwikkelingen voorop.

Nieuw instrumentarium

De gemeente wil de komende jaren graag aan de slag, maar kan dat niet alleen. We hebben daarom nagedacht over goede manieren, om elkaar te kunnen helpen met onze plannen en ambities. Wij denken daarbij aan:

 • Ruimte voor lokaal initiatief: dorpen krijgen de kans om dorps- of gebiedsvisies op te stellen. Dit kan alleen in onderling overleg en als bestaande kwaliteiten centraal staan.
 • Werken met kwaliteitscontouren: op dit moment mag er buiten de dorpen niet gebouwd worden. In de toekomst mag dit in bijzondere gevallen. Voorwaarde is dat de kwaliteit van het hele dorp er op vooruit gaat.
 • Maatschappelijk contracten en budgetten: de gemeente wil graag dat inwoners of dorpen zelf plannen maken en uitvoeren of meehelpen aan onderhoud. Dit kan in een contract worden vastgelegd.
 • Omgevingspanel: als een dorp een eigen windmolen zou willen, dan is deze ook te zien vanuit omringende dorpen. Voor dit soort plannen komt daarom een omgevingspanel waarin verschillende partijen zitten. Het panel geeft advies aan de gemeenteraad.
 • Professioneel platform: soms hebben plannenmakers hulp nodig bij het opstellen van hun plannen. De gemeente wil helpen door een professioneel platform aan te bieden.
 • Duurzaamheidsinstrumentarium: een duurzame gemeente worden is niet eenvoudig. Ook op dit gebied wil de gemeente steun bieden aan inwoners, dorpen en bedrijven. In de vorm van kennis en soms geld.