HOME  |  Ondernemers  |  Alcohol verstrekken

Alcohol verstrekken

Hoe we in Weststellingwerf samenwerken met alcoholverstrekkers

De eerste stap: een bijeenkomst

In 2018 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor alle alcoholverstrekkers in Weststellingwerf. Ruim 50 ondernemers en vrijwilligers van horeca, sportkantines, dorpshuizen, cafetaria’s, slijterijen en supermarkten waren aanwezig. Om met elkaar van gedachten te wisselen hielden we tafelsessies op basis van de drie pijlers waar de gemeente mee werkt in het beleid van de Drank- en Horecawet. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dit leverde veel tips en goede ideeën op voor de verschillende branches én de gemeente. Eén van de concrete vervolgacties die uit de tafelsessies kwam is het oprichten van een Denktank. Hieronder leest u meer over deze Denktank en wat het de gemeente oplevert.

Wat is de Denktank en wie nemen deel?

De Denktank bestaat uit een gevarieerde groep vertegenwoordigers van:

  • lokale supermarkten, sportkantines, dorpshuizen, horeca, cafetaria’s
  • het jongerenwerk (bij ons het gebiedsteam)
  • Verslavingszorg Noord Nederland
  • de gemeente ( beleidsmedewerker, medewerker toezicht- en handhaving, de burgemeester)

Twee keer per jaar komen we op maandagmiddag bijeen en brainstormen over het beleid van de Drank- en Horecawet, creatieve oplossingen en de uitvoering daarvan. Het doel van de Denktank is om met elkaar in gesprek te zijn en samen te kijken hoe we het alcoholgebruik onder jongeren verder kunnen terugdringen. Met de Denktank geven we lokale partijen de ruimte om mee te denken en te beslissen over het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet.

Wat levert deelname aan de Denktank op?

Inmiddels is de Denktank drie keer bij elkaar gekomen en kunnen we zeggen dat het voor zowel de gemeente als de lokale partijen een meerwaarde heeft. Het met elkaar in gesprek zijn verhoogt de motivatie van alcoholvertrekkers voor een goede naleving. De deelnemende partijen ervaren meer inspraak wat vervolgens het draagvlak voor het beleid verhoogt. Ook vinden verstrekkers het fijn om van de burgemeester zelf nadere uitleg te krijgen over bepaalde acties. Dit zorgt voor begrip en vertrouwen. Als gemeente krijgen we input uit de eerste hand en horen we direct hoe het beleid van de DHW door partijen wordt ervaren. Hier kunnen we meteen actie op ondernemen.

Een voorbeeld van een concrete actie is bijvoorbeeld de aanschaf van ID-readers.  De naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop tijdens evenementen wordt als lastig ervaren. Een tip van de Denktank was om als gemeente ID-readers beschikbaar te stellen voor evenementen. Bij het aanvragen van de alcoholvergunning worden organisatoren van evenementen hierop geattendeerd. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. 

Meer weten of deelnemen aan de Denktank?

Wilt u ook deelnemen aan de Denktank of wilt u meer weten over de Denktank? Neem dan contact op door een email te sturen naar nix18@weststellingwerf.nl.