HOME  |  Ondernemers  |  Grondverzet en bodemkwaliteit

Grondverzet en bodemkwaliteit

Om hergebruik van grond te faciliteren, heeft de gemeente een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheerplan (2010). In het bodembeheerplan staan de gemeentelijke spelregels voor hergebruik van grond (de spelregels voor grondverzet).

Als onderdeel van het bodembeheerplan is in april 2020 een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld (inclusief wegbermen/PFAS en een geactualiseerde technisch-inhoudelijke onderbouwing).

De spelregels voor grondverzet en de daarbij behorende procedures uit het bodembeheerplan zijn in april 2020 opnieuw vastgesteld en blijven daarmee van kracht. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart toont de bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden, bevat een ontgravingskaart en een toepassingskaart. Op de toepassingskaart staat welke grond je waar mag gebruiken. De toepassingskaart bestaat uit de bodemkwaliteitskaart en er is gekeken waar welke grond mag worden toegepast.

In Ooststellingwerf en Opsterland is grondverzet op dezelfde manier geregeld. Het beleid is zo op elkaar afgestemd dat met dezelfde spelregels grondverzet ook naar elkaars gemeente kan plaatsvinden. Op vergelijkbare wijze is er ook aansluiting met de meeste andere gemeenten in Fryslân.

Grondverzet geregeld

Het bodembeheerplan en de toepassingskaarten hebben tot doel om het grondverzet binnen de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland verantwoord te regelen. Wie in het verleden grond tussen verschillende locaties wilde verplaatsen, moest die grond altijd laten onderzoeken. Aan deze zogenaamde partijkeuring zijn aanzienlijke kosten verbonden. Onder een aantal spelregels is keuring nu niet meer nodig. Deze ‘vrijstellingsregeling grondverzet’ leidt tot een lastenverlichting voor bedrijven en particulieren.

Melden grondverzet wel nodig

Met het vaststellen van het bodembeheerplan, de bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaart is het verplaatsen van grond vereenvoudigd, zowel binnen de individuele gemeenten als tussen de onderlinge gemeenten. Grondverzet groter dan 50 m3 moet altijd vooraf worden gemeld.

Informatie en melden grondverzet

Voor meer informatie en het doen van meldingen, kun je terecht op de website Meldpunt Bodemkwaliteit en op de website Interactieve Bodemkwaliteitskaart Fryslân.