HOME  |  Ondernemers  |  Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

De gemeente is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels.
Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels worden conform deze regels Europees aanbesteed. Opdrachten met een waarde onder de Europese drempels worden aanbesteed volgens de regels van het aanbestedingsbeleid van Weststellingwerf.

De gemeente maakt een aanbesteding bekend door een opdracht te publiceren op de inkoopkalender. Geïnteresseerde partijen kunnen vervolgens een aanbieding doen.
Ook kan het zijn dat de gemeente (gelijktijdig) drie tot vijf geschikte partijen uitnodigt om een aanbieding te doen voor een bepaalde opdracht.
Een aanbesteding is een formeel proces waarbij aan wettelijke vereisten en aan voorwaarden die de gemeente vooraf heeft opgesteld, moet worden voldaan.