HOME  |  Ondernemers  |  Noord West III

Noord West III

Dit bedrijventerrein is een gemengd terrein waar bedrijven in milieucategorie 1 t/m 4 zijn toegestaan. Er is nog een zichtlocatie beschikbaar, die 4.125 m² groot is zoals op de verkooptekening is aangegeven. De verkoopprijs bedraagt € 67,50 per m², exclusief BTW.

Mocht u vragen hebben of belangstelling dan kunt u contact opnemen met Klarien de Wrede, telefoonnummer 140561 of k.dewrede@weststellingwerf.nl.