HOME  |  Ondernemers  |  Reclamebelasting

Reclamebelasting

Voor het hebben van een openbare aankondiging in Wolvega die vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet u reclamebelasting betalen. Een openbare aankondiging is iedere aankondiging in letters, cijfers, tekens, logo’s, symbolen of kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan.

Waarom reclamebelasting?

De reclamebelasting in Wolvega is met ingang van 1 januari 2016 ingevoerd op verzoek van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf. De opbrengst (minus een bedrag voor de heffing- en invorderingskosten en (eventuele) kosten van bezwaar en beroep) gaat als gemeentelijke subsidie naar de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf. Deze Stichting gebruikt dit geld vervolgens voor gezamenlijke evenementen en activiteiten in Wolvega.

Tarief

Het tarief is een vast bedrag per onroerende zaak dat afhankelijk is van de WOZ-waarde.

Dit bedraagt voor het als centrum aangewezen deel van het gebied bij een waarde van

  • € 0,00 t/m € 50.000,00: € 100,00
  • € 50.001,00 t/m € 200.000,00: € 300,00
  • € 200.001,00 t/m € 750.000,00: € 500,00
  • Meer dan € 750.001,00: € 750,00

Dit bedraagt voor het als bedrijventerrein en overig aangewezen deel van het gebied bij een waarde van

  • € 0,00 t/m € 50.000,00: € 100,00
  • € 50.001,00 t/m € 200.000,00: € 150,00
  • € 200.001,00 t/m € 750.000,00: € 250,00
  • Meer dan € 750.001,00: € 500,00

Vrijstellingen

De reclamebelasting kent ook een aantal vrijstellingen. Deze vrijstellingen staan in de Verordening reclamebelasting

Gebied

In onderstaande afbeelding ziet u waar reclamebelasting wordt geïnd.

Kaart van gebied reclamebelasting