HOME  |  Ondernemers  |  Starters

Starters

Gemeente Weststellingwerf stimuleert ondernemerschap. Bij de start van een eigen bedrijf komt heel wat kijken, daarom helpen wij u graag op weg.
Ook op de website van de overheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl) en de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) is veel informatie te vinden over het starten van een eigen bedrijf.

Starterssubsidie

De gemeente verstrekt geen subsidie aan startende ondernemers, maar via andere instanties kunt u mogelijk wel financiële ondersteuning krijgen. Een aantal belangrijke informatiebronnen voor subsidie hebben we voor u op een rijtje gezet. Komt u er niet uit, dan kunt u de gemeente telefonisch om advies vragen, via tel. 140561.

Bestemmingsplan en vergunningen

Voordat u een bedrijf kunt starten, moet u weten of dit binnen het bestemmingsplan van de gemeente past. Hiervoor kunt u contact met de gemeente opnemen. De gemeente toetst uw activiteiten aan het bestemmingsplan. 
Ook kan het zijn dat uw bedrijf onder de Wet Milieubeheer valt. Via de link Ruimtelijke ordening, milieu en bedrijven kunt u zelf beoordelen of uw (toekomstige) bedrijf vergunningplichtig is. Bij de Kamer van Koophandel kunt u ook informatie krijgen over branche-specifieke vergunningen, hiervoor verwijzen wij u graag naar de website.

Bedrijfsruimte

Heeft u bedrijfsruimte nodig? Het Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf in Wolvega biedt de mogelijkheid tot het huren van een unit. Het gebouw omvat tien units van verschillende grootte. Voor nadere informatie kunt u de website Ondernemen in Weststellingwerf raadplegen of bellen met 06-21894679.
Ook via de makelaars in Weststellingwerf is het mogelijk een bedrijfsruimte te huren of te kopen. Wilt u zich vestigen op een van de bedrijventerreinen, neem dan contact op met de gemeente via tel. 140561.

Starten vanuit uitkeringspositie of dreigende werkloosheid

Bent (of wordt) u werkloos en wilt u een bedrijf starten? De gemeente Weststellingwerf heeft hier mogelijkheden voor in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of onder bepaalde voorwaarden Wet Werk en Bijstand (WWB).
Wilt u een onderneming starten in Weststellingwerf? Zet de eerste stap met het inwinnen van goede informatie. Wij verwelkomen u graag en helpen u op weg naar een geslaagde onderneming.