HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Dorpen

Dorpen

sfeerafbeelding

Landelijkheid en dynamiek verweven in Weststellingwerf

Landelijk wonen in rust en ruimte, maar met de dynamiek van onderwijs, sport en activiteiten in alle dorpen. Dat kan in Weststellingwerf, een schone en veilige gemeente met 26 dorpen en ruim 26.000 inwoners. Cultuur, winkels en horeca zijn te vinden in de woonkernen en prachtige, afwisselende natuur in de buitengebieden, waar het goed recreëren is. Daarnaast zorgt de gemeente voor haar voorzieningen, zoals goede infrastructuur, weg- en bermonderhoud en effectieve afvalverwerking.

Dorpencoördinator

Bij veel actieve Weststellingwervers is hij wel bekend: dorpencoördinator Klaas Hallema heeft een belangrijke taak in het stroomlijnen van de contacten met de verschillende Plaatselijke Belangen, werkgroepen en buurtverenigingen.

Klaas Hallema is bereikbaar via telefoonnummer 0561 691400 en mailadres k.hallema@weststellingwerf.nl op maandag t/m donderdag.

Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf

De VKD vormt de koepel van alle Plaatselijke Belangen uit Weststellingwerf. Samen behartigen ze de gemeentebrede ontwikkelingen en belangen. Leest u hier verder.

Iets kapot, kwijt of niet in orde in uw dorp? Bel de Infolijn

De Infolijn is telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:

  • Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur
  • Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Telefoonnummer: 140561

Grote verscheidenheid aan dorpen

Weststellingwerf telt maar liefst 26 dorpen. Noordwolde en Wolvega zijn de grootste kernen die zich onderscheiden door het gevarieerde winkelaanbod, alle denkbare voorzieningen en de meer dan goede bereikbaarheid. De 24 kleinere dorpen hebben elk hun eigen charme met alle belangrijke voorzieningen zijn binnen handbereik. De vele bedrijven kenmerken de ondernemersgeest van de bewoners, net als de inzet voor het eigen dorp en buurt onder het mom van “Mit mekeer, veur mekeer”

Financiële ondersteuning voor goede ideeën

De goede ideeën en initiatieven in Weststellingwerf dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen en wijken. Reden om deze te stimuleren en ondersteunen. Lees hier meer over het Dorpenfonds het Iepen Mienskipsfûns.

Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde is een meerjarig project, gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van Noordwolde.