HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumentenlijst

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf hebben op 26 mei 2011 de gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld. De lijst bestaat uit 67 panden en objecten die een monumentale status hebben verkregen. Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Subsidie

Voor het restaureren en onderhouden van de panden/objecten heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u op grond van de  ‘Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf 2017’ subsidie aanvragen. Jaarlijks is er een bedrag van € 40.000,- begroot. De verdeling van de gelden voor 2016 vindt u in de verdeelregels.

Aanvraag monumenten subsidie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Informatie voor eigenaren van een Rijksmonument

Bent u eigenaar van een rijksmonument, dan verwijzen wij u voor informatie naar het Nationaal Restauratiefonds https://www.restauratiefonds.nl/ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed http://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/monumenten/monumenten.

Gemeentelijke monumentenlijst