HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Historie

Historie

Weststellingwerf kent een rijke historie. De bijzondere cultuurhistorie hoort u dagelijks terug in bijvoorbeeld de streektaal die hier wordt gesproken; het Stellingwarfs.

Streektaal

Ondanks de geografische ligging in Friesland, heeft Weststellingwerf een sterke verbondenheid met de streektaal Stellingwerfs. In zowel West- als Ooststellingwerf wordt veel Stellingwerfs gesproken, het is een streektaal uit het Nedersaksisch. De rivier de Tjonger is de natuurlijke taalscheiding met de rest van Friesland. 
Er wordt in de gemeente wel Fries gesproken, maar op scholen is geen Friestalig onderwijs. Weststellingwerf is vrijgesteld van de Friese Taalwet die in de gehele provincie geldt. 

Stichting Stellingwarver Schrieversronte werkt al dertig jaar aan het behoud en de emancipatie van het Stellingwarfs. Een van de wapenfeiten is het maken van een woordenboek, met medewerking van honderden informanten. Met vragen kunt u hier terecht tijdens het taaltelefonisch spreekuur. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Oudheidkamer Weststellingwerf

In de markante, voormalige burgemeesterswoning is De Oudheidkamer gevestigd. Hier kunt u zich op allerlei manieren verdiepen in de historie van Wolvega en omgeving. Meer informatie vindt u op de website van de Oudheidkamer Weststellingwerf

Hoofdstraat Oost 52
8471 JM  Wolvega
Telefoonnummer: 0561 615700
E-mail: oudheidkamer@hetnet.nl

Historisch Informatie Punt en Vereniging Historie Weststellingwerf

In samenwerking met de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. is in de bibliotheek het Historisch Informatie Punt, HIP, ingericht. Hier zijn boeken en ander documentatiemateriaal over de streek te vinden en worden presentaties gehouden over o.a. de lokale geschiedenis en heemkunde. Op een aantal donderdagavonden kunnen vragen worden gesteld aan deskundigen van de vereniging tijdens het historisch vragenuurtje.

Griffioenpark 10
8471 KP Wolvega
Telefoon 0561 612623
Mail bibliotheekwolvega@bzof.nl

Nationaal Vlechtmuseum

Hier vindt u meer informatie over het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde.