HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Nieuwsbrief Dorpencoördinator

Nieuwsbrief Dorpencoördinator

 • Bijzonder vervolg Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

  (27-02-2020)

  Op woensdag 18 december ondertekenden de gemeente Weststellingwerf en PB Nijeholtpade de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De proejcten komen voort uit de eigen omgevingdsvisie van het dorp. "Nijeholtpade: dorp in het groen" De projecten variëren van de zichtbaarheid van de gebiedsteams tot de aanpak van de Hoofdweg. Omdat het voor zowel het dorp als de gemeente een nieuwe vorm van samenwerking is, werd op 31 januari een startbijeenkomst georganiseerd.

  Meer info
 • Weststellingwervers eten graag samen

  (27-02-2020)

  In steeds meer dorpen wordt het nuttige met het aangename gecombineerd. In o.a. Besdijke, Noordwolde, Boijl, Nijeholtpade en  Oosterstreek worden op eigen initiatief, vaak door een betrokken bewoner, ideeë ontwikkeld om wekelijks of maandelijks bijelkaar te komen om samen te koken en te eten. Iedereen kan hierbij aansluiten.

  Meer info
 • Evaluatie dorpenfonds 2019

  (27-02-2020)

  We hebben de PB 'en gevraagd om ons te informeren over de besteding van het werkbudget. We zijn immers nieuwsgierig naar de eerste ervaringen. Het werken met het werkbudget is nieuw en we merken dat elk PB op zijn eigen manier het geld inzet. Er is wat dat betreft geen goed of fout.

  Meer info
 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven rond 75 jaar bevrijding

  (27-02-2020)

  In december informeerden we jullie al over de mogelijkheid om als PB/wijkvereniging subsidie aan te vragen voor activiteiten in het kader van 75-jaar bevrijding. (zie bericht) We stellen € 500 beschikbaar voor initiatieven rond 75 jaar bevrijding.

  Meer info
 • PB Noordwolde-Zuid denkt na over toekomst

  (27-02-2020)

  Plaatselijk Belang Nooordwolde-Zuid organiseerde begin februari een bijzondere ledenvergadering. Bijzonder omdat het zittende bestuur heeft besloten om haar functie neer te leggen. Na zich jaren te hebben ingezet voor het dorp, vinden ze het tijd voor een frisse wind. En zoals veel PB'en zullen herkennen, dienen bestuursleden zich niet altijd spontaan aan. Omdat we als gemeente waarde hechten aan een sterk PB in het dorp als lokaal aanspreekpunt, aanjager en klankbord, 

  Meer info
 • Weststellingwerf werkt mee aan 100% zwerfafvalvrij Friesland

  (10-02-2020)

  De gemeente Weststellingwerf zet zich in voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. De gemeente  werkt intensief samenwerken met Circulair Friesland, Omrin, NederlandSchoon, De Friese Milieu Federatie én andere Friese gemeenten. Een belangrijke rol is er ook voor de inwoners van Weststellingwerf. Je kunt in je eigen buurt of straat een stukje grond vastleggen dat jij schoonhoudt. Dat kun je alleen doen, maar ook samen met buren die ook willen dat jullie buurt schoon blijft. In Weststellingwerf worden meer dan tien wijken en straten zo al schoon gehouden door bewoners.

  Op de website supportervanschoon.nl/weststellingwerf kun je je aanmelden en zie je waar in jouw buurt al bewoners zwerfafval opruimen.

  Het initiatief sluit natuurlijk mooi aan op de jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakdag, waarbij meer dan 1200 (jonge)inwoners op pad gaan om onze gemeente weer een stukje mooier te maken. Dit jaar doen we dat op 20 maart!

  Meer info
 • Koloniën van Weldadigheid mogelijk werelderfgoedstatus in 2020 

  (10-02-2020)

  Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid? 

  Generaal Johannes van den Bosch stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 in Frederiksoord. Binnen enkele jaren ontstonden er 7 koloniën in Nederland en België waar mensen uit arme streken werden opgevangen en leerden een beter bestaan op te bouwen. De proefkolonie in Frederiksoord was groot en besloeg o.a. een stukje van Weststellingwerf, namelijk de West- en Oostvierdeparten. Ruim een miljoen Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid.

  Meer info
 • Project "Dorp, landschap en biodiversiteit" in Boijl en Zandhuizen

  (09-01-2020)

  Na een succesvol project in Oosterstreek en het buitengebied van Noordwolde, starten we binnenkort het project "Dorp, landschap en biodiversiteit" in Zandhuizen en Boijl. Samen met de inwoners van Boijl en Zandhuizen gaan we streekeigen bomen en struiken aanplanten op erven, langs wegen en paden en andere openbare plekken in het dorp

  Meer info
 • Nijeholtpade en gemeente ondertekenen Maatschappelijke Overeenkomst

  (06-01-2020)

  Op woensdag 18 december ondertekenden de gemeente Weststellingwerf en ijeholtpade de Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De projecten variëren van de zichtbaarheid van de gebiedsteams tot de aanpak van de Hoofdweg. 

  Meer info
 • Schoonmaakdag op 20 maart

  (06-01-2020)

  De gemeente Weststellingwerf organiseert dit voorjaar weer de jaarlijkse schoonmaakdag. Op vrijdag 20 maart 2020 gaan de scholen het zwerfafval te lijf. De gemeente heeft ook de plaatselijke belangen uitgenodigd om mee te doen. Misschien is er al een actieve werkgroep of groep bewoners die dit op zich willen nemen, of is er een samenwerking mogelijk met diverse verenigingen. Als hier ideeën over zijn, dan horen we dat graag. Een vrijdag is voor veel bewoners niet ideaal, daarom denken we graag mee als er op een ander moment een schoonmaakactie wordt georganiseerd in jullie dorp.

  Je kunt voor de actie aanmelden met de antwoordkaart die bij de uitnodigingsbrief zat bijgesloten. Maar je kunt je ook via de mail aanmelden. 

  Meer info
 • Evaluatie werkbudget dorpenfonds 2019

  (06-01-2020)

  Vanaf 2019 is er per Plaatselijk Belang een werkbudget beschikaar. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het inwonertal. De verwachting is, mede op basis van signalen van de PB 'en, dat het budget wordt gebruikt om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, kleinschalige intitiatieven te belonen of investeren in het eigen bestuur/organisatie. Wij zijn van mening dat de PB'en zelf goed weten waar dit geld het beste aan kan worden besteed.

  Meer info
 • €7500 uit dorpenfonds voor De Bult

  (06-01-2020)

  Het dorpshuisterrein in Ter Idzard is dé ontmoetingsplek voor de inwoners van Ter Idzard, Nije- en Oldeholtwolde. Drie jaar geleden is de basisschool in Oldeholtwolde opgeheven. Om een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen te creëren, is in 2016 een speelveld achter het dorpshuis gerealiseerd.

  Meer info
 • Projectenpitch IMF - 15 januari

  (17-12-2019)

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk of dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf maandag 13 januari weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op donderdag 6 februari (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit te voeren.

  Meer info
 • Weststellingwerf viert 75 jaar bevrijding

  (16-12-2019)

  Subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven

  Komend jaar vieren we dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. Rond 12 april 1945 werd Weststellingwerf en omgeving bevrijd en kwam ook hier een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn er rond deze datum diverse lokale initiatieven om de bevrijding te vieren. De gemeente stimuleert dit en nodigt dorpen en wijken uit om op eigen wijze stil te staan bij dit belangrijke moment in onze geschiedenis. We stellen daarom € 500 beschikbaar voor initiatieven rond 75 jaar bevrijding.

  Meer info
 • Steggerda strijdt tegen Eikenprocessierups

  (16-12-2019)

  Dorpsbelang Steggerda wil de biodiversiteit rondom het dorp vergroten en tegelijkertijd de strijd aangaan tegen de Eikenprocessierups. Er worden maar liefst 300 nestkasten (voor diverse vogelsoorten) opgehangen langs de openbare wegen in het buitengebied, het sportterrein en de school. 

  Meer info
 • Nijeholtpade en gemeente Weststellingwerf starten unieke samenwerking

  (13-12-2019)

  Op woensdag 18 december tekenen de gemeente Weststellingwerf en het dorp Nijeholtpade de Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De projecten variëren van de zichtbaarheid van de gebiedsteams tot de aanpak van de Hoofdweg. De ondertekening vindt plaats op 18 december as, om 17.30u in  MFC De Ni'j e Stienze in Nijeholtpade.

  Meer info
 • Provincie: drie subsidierondes in 2020

  (13-12-2019)

  De provincie stelt ook in 2020 drie subsidierondes open De eerste ronde is van maandag 13 januari t/m donderdag 6 februari (17.00 uur). Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk of dorp. 

  Meer info
 • Boijl 700 jaar

  (13-12-2019)

  Na de feestelijke opening van de "huiskamer" in dorpshuis De Tille, is Boijl allang weer bezig met een nieuwe uitdaging.
  Boijl viert in 2020 het 700-jarig bestaan met een jaar lang activiteiten voor alle bewoners. 

  Meer info
 • Evaluatie werkbudget Dorpenfonds

  (13-12-2019)

  Binnenkort ontvangen de Pl. belangen wijkverenigingen een bericht met daarin vragen over het werkbudget van de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen. Het is voor het eerst dat we hier mee werken en we willen graag weten hoe iedereen dit heeft opgepakt, benut, besteed. 

  Meer info
 • Powerontbijt voor alle ondernemers in Weststellingwerf

  (31-10-2019)

  Ondernemers zorgen voor onze banen, een leefbare gemeente en sponsoren ons verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Dat verdient waardering! 15 november is landelijk de Dag van de Ondernemer. Gemeente Weststellingwerf en de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) organiseren deze dag een powerontbijt voor álle ondernemers in deze gemeente. 
  Mkb´er, zzp´er, dga, recreatieondernemer of winkelier? Elke ondernemer in Weststellingwerf is welkom

  Meer info
 • 100 jaar PB Zandhuizen

  (24-10-2019)

  Op 14 september  vierde Plaatselijk Belang Zandhuizen-De Meenthe haar 100-jarig jubileum. Een hele mijlpaal waar uitgebreid bij stil werd gestaan. Burgemeester André van de Nadort en gebiedswethouder Hanneke Zonderland waren aanwezig bij de onthulling van de jubileumbank en -boom.  Bestuurslid Afra Warmsteker heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het samenstellen van een mooi boekwerk.

  Meer info
 • Energietransitie op de agenda

  (24-10-2019)

  Duurzaamheid in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder, staan hoog op de agenda bij meerdere dorpen. Een aantal hebben al de nodige stappen gezet, anderen denken erover na. Een goed moment om elkaar te informeren en bewust te worden van de ontwikkelingen binnen de gemeente.

  Meer info
 • Diverse projecten in uitvoering

  (24-10-2019)

  Afgelopen periode hebben diverse initiatieven een bijdrage ontvangen uit het dorpenfonds. In Boijl zit het Huiskamerproject in de afrondende fase. Zo snel kan het dus gaan: in januari voor het eerst een idee geopperd door een groepje jongeren die meededen aan de "Hackaton" en binnenkort al gereed.

  Meer info
 • Glasvezel

  (24-10-2019)

  Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf zijn druk met de voorbereiding op de aanleg: de eerste brieven zijn bij bewoners op de deurmat gevallen met daarin informatie over de stappen die worden gezet.

  Meer info
 • Schonnmaken lichtmasten

  (24-10-2019)

  Dit najaar worden de lichtmasten gereinigd in de volgende twaalf dorpen:
  Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oosterstreek, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega en Zandhuizen.

  Meer info
 • Succesvolle open dag krijgt een vervolg

  (24-10-2019)

  De open dag van Weststellingwerf op 18 mei van dit jaar was een groot succes. Daarom krijgt de open dag een vervolg.

  Meer info
 • Nieuw vergaderseizoen

  (29-08-2019)

  Het nieuwe seizoen is gestart. Dat betekent dat dorpen en gemeente verder werken aan plannen en ontwikkelingen in onze gemeente.  Vaak raakt dit de directe omgeving van bewoners en zijn de Pl. belangen er bij betrokken.  Wij kijken uit naar de samenwerking en de nieuwe ideeén die ontstaan om onze dorpen nog een mooiere plek maken om te maken.

  Meer info
 • 700 jaar Boijl - 75 jaar bevrijding

  (29-08-2019)

  In 2020 bestaat Boijl  700 jaar. Boijl gaat dit uitgebreid vieren. Elke 700uur  wordt een activiteit of festiviteit georganiseerd met behulp van verenigingen en bewoners. De oorkonde waar Boijl als eerste in vermeld staat is dus 700 jaar oud. In dezelfde oorkonde wordt ook een aantal andere dorpen genoemd (o.a. Nijeholtpade, Oldeholtpade, Wolvega, Sonnega, Oldetrijne, Nijetrijne, Spanga, Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Ter Idzard). 
   

  Meer info
 • Reflecterende huisnummers

  (29-08-2019)

  Al jarenlang zet Joachim Westenbroek uit Steggerda zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Hij doet dit onder andere door reflecterende huisnummers en bijbehorende paaltjes te regelen voor onze bewoners. Met name in het buitengebied zijn de huisnummers niet altijd duidelijk te zien door o.a. hulpdiensten 

  Meer info
 • Oosterstreek zet in op verkeersveiligheid

  (29-08-2019)

  Oosterstreek zich al langere tijd in om de snelheid van de doorgaande weg te beperken.  Niet voor niets hebben zij zich verbonden aan het Buurtlabel Verkeersveiligheid van VVN. Weggebruikers zijn  op diverse manieren gewezen op hun snelheid. 

  Meer info
 • Dorpenfonds - geld voor goede projecten

  (29-08-2019)

  Op 1 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde werkwijze en inzet van het dorpenfonds. Bijzonder is de inzet van het werkbudget. Inmiddels hebben alle 23 plaatselijke belangen en wijkverenigingen het werkbudget aangevraagd. 

  Meer info
 • College overlegt met VKD

  (29-08-2019)

  De VKD heeft het college weer uitgenodigd voor een informeel overleg. Traditioneel vindt dit dit overleg minimaal eenmaal per jaar plaats. Daarnaast is er vanzelfsprekend ook op andere wijze geregeld contact met de VKD.

  Meer info
 • Projectenpitch Iepen Mienskipsfûns, 18 september 2019

  (29-08-2019)

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 16 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. De aanvraagperiode sluit op 11 oktober. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân lokale initiatieven uit te voeren. Om je idee onder de aandacht te brengen en te verbeteren, kun je op 18 september naar Nijeholtpade om je idee te pitchen.

  Meer info
 • Hoofdfietsroutenetwerk onder de loep

  (29-08-2019)

  Namens de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf is de Roelofsgroep bezig met een onderzoek naar het hoofdfietsroutenetwerk in Zuidoost-Fryslân. Met dit onderzoek wordt bekeken wat nu precies de hoofdstructuur is en aan welke inrichtingseisen deze moet voldoen. Dit moet worden vertaald naar een lijst met verbetermogelijkheden voor de korte ten lange termijn.

  Meer info
 • Glasvezel - stand van zaken

  (29-08-2019)

  Eind december 2018 vroeg de bijzondere situatie rondom glasvezel de nodige inzet van de PB 'en. Nu lijkt het alweer een tijdje stil rond dit onderwerp. Maar Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf zijn allebei druk bezig met de voorbereidingen op de daadwerkelijke aanleg die volgens planning in het vierde kwartaal van dit jaar start.

  Meer info
 • Gemeenteraad stemt in met inzet dorpenfonds

  (05-04-2019)

  Op 1 april 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf de Notitie Dorpenfonds vastgesteld.  In totaal is er van 2019 tot en met 2022 jaarlijks €100.000 beschikbaar voor goede ideeën in onze dorpen en wijken. Het college is blij met de positieve reacties op de nieuwe aanpak.

  Meer info
 • "Dorp in het groen" Oosterstreek

  (05-04-2019)

  De belangstelling voor de kwaliteit van het landschap zien we ook terug in onze eigen projecten die we samen met dorpen oppakken. Het  POP3-project slluit mooi aan op de "Dorp in het groen"-projecten die de gemeente weer in gang heeft gezet.

  Meer info
 • Dorpen geïnteresseerd in POP3

  (05-04-2019)

  De Vereniging Kleine Dorpen organiseerde op 13 maart samen met Landschapsbeheer Friesland een voorlichting voor de plaatselijke belangen over het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3). .  

  Meer info
 • Gaswinning Schapendrift

  (05-04-2019)

  Inwoners kunnen bij het ministerie hun mening geven over het nieuwe gaswinningsplan voor de boorlocatie Schapendrift. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat over gaswinning gaat, heeft het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd. Op dinsdag 9 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert het ministerie een inloopbijeenkomst in ’t Buurthuus in Noordwolde.... lees verder 

  Op de website van de gemeente hebben we een pagina ingericht met meer informatie de boorlocaties en rol van de gemeente.

 • Word ook "Gast van de raad"!

  (05-04-2019)

  De gemeenteraad van Weststellingwerf nodigt plaatselijke belangen, besturen en inwoners uit als gast van de raad. Gast van de raad is een idee van de gemeenteraad om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke politiek en een kijkje in de keuken te geven van het werk van een raadslid. De eerste ervaringen van de "gasten "zijn erg positief, dus maak vooral gebruik van deze mogelijkheid. Een ‘gast van de raad’ avond is altijd tijdens een reguliere raadsvergadering en  begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur..

  Meer info
 • Snel internet in Weststellingwerf

  (05-04-2019)

  Inmiddels hebben zowel Kabelnoord als Glasvezel Buitenaf aangekondigd  nog dit jaar aan de slag te willen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Tijdens de ledenvergaderingen krijgen we regelmatig vragen de aanleg en de gevolgen daarvan.

  Meer info
 • Nijeholtpade maakt "huisvestingsplan"

  (05-04-2019)

  De omgevingsvisie van Nijeholtpade geeft het dorp voldoende inspiratie om voortvarend aan de slag te gaan. De aanpak van Nijeholtpade is  één van de voorbeelden waarop dorpen zelf een lokale omgevingsvisie kunnen opstellen .

  Meer info
 • Steggerda maakt werk van duurzaamheid

  (27-02-2019)

  Het zal u niet zijn ontgaan dat Steggerda voortvarend  werkt aan het thema duurzaamheid. Tijdens een aantal bijeenkomsten is met bewoners gesproken over de mogelijkheden en ideeën die er zijn m.b.t. energiebesparing en - opwekking. Van daaruit is een actieve groep bewoners aan de slag gegaan onder de vlag van Energiecoöperatie De Toekomst. Inmiddels zijn de nodige successen geboekt, alle reden om het bestuur van de coöperatie te vragen om hun ervaringen te delen met de andere dorpen:

  Meer info
 • Nieuwsbrief dorpencoördinator

  (27-02-2019)

  De nieuwsbrief  van de dorpencoördinator is een mooi platform om nieuwe, actuele, bijzondere ontwikkelingen extra onder de aandacht te brengen bij specifiek de plaatselijke belangen. Het is niet mogelijk om al het gemeentelijke nieuws hier in te vermelden. Met de berichten hopen wij u te informeren, stimuleren en inspireren, maar kunnen wij tegelijkertijd niet volledig zijn. Daarom wijs ik u ook op de  website en de reguliere nieuwsbrief van de gemeente die tweewekelijks wordt verstuurd: hier zijn alle berichten die op de website zijn geplaatst, verzameld.

  Meer info
 • Resultaten dorpenfonds 2018

  (26-02-2019)

  Samen, zorg voor elkaar, oog voor de eigen woonomgeving, ontmoeten; de ideeën zijn zeer divers, maar elk project dat is ingediend in het kader van het dorpenfonds 2018 heeft als doel onze dorpen en wijken leefbaarder en levendiger te maken.Maar liefst 10 projecten hebben een bijdrage ontvangen uit het dorpenfonds. In totaal is €33.500 besteed aan lokale initiatieven. In totaal investeren de initiatiefnemers ruim € 203.000,00. Juist bij deze projecten komt de kracht van samen en doen naar voren: bewoners  en verenigingen die zelf initiatief nemen en de verantwoordelijkheid nemen om een goed idee uit te werken tot een prachtig plan. Het college waardeert de inzet van onze bewoners en kan hen, met een deskundig advies en een bijdrage uit  het dorpenfonds op een snelle en adequate wijze tegemoet komen

  Meer info
 • Gebiedswethouders actief

  (26-02-2019)

  De gebiedswethouders zijn druk met het bezoeken van de diverse bijeenkomsten in de dorpen. Algemene ledenvergaderingen, maar ook diverse themabijeekomsten worden bezocht en wordt er met besturen overlegd over de activiteiten van de plaatselijke belangen en de belangrijkste ontwikkelingen in desbestreffende dorp.

  Meer info
 • Schoonmaakdag 2019

  (26-02-2019)

  De gemeente Weststellingwerf organiseert dit voorjaar weer de jaarlijkse schoonmaakdag. Op vrijdag 22 maart 2019 gaan de scholen hiermee aan de slag. De gemeente heeft o.a. de plaatselijke belangen schriftelijk gevraagd of zij mee willen doen. Omdat de schoonmaakdag met de scholen plaatsvindt op een vrijdag bieden wij de mogelijkheid om op een ander moment een schoonmaakactie te organiseren in uw dorp.

  Meer info
 • €100.000 per jaar voor nieuw dorpenfonds

  (26-02-2019)

  Het dorpenfonds van de gemeente Weststellingwerf heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een belangrijk middel om snel aan goede ideeën voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken tegemoet te komen. Het college van burgemeester en wethouders wil die goede ideeën ook de komende jaren blijven ondersteunen. In het collegeprogramma is daarom voor de periode 2019-2022 een bedrag opgenomen van €100.000 per jaar waarmee een nieuw dorpenfonds is gevuld. Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van het dorpenfonds beschikbaar te stellen in de vorm van een werkbudget voor de plaatselijke belangen en wijkverenigingen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 18 maart in de  Algemene raadscommissievergadering.

  Meer info
 • VKD geeft voorlichting over versterken landschap

  (26-02-2019)

  De Vereniging Kleine Dorpen organiseert op 13 maart samen met Landschapsbeheer Friesland een voorlichting voor de plaatselijke belangen over het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3). De Europese Unie en de Provincie Friesland hebben middelen ter beschikking gesteld om landschapselementen rondom de dorpen op te knappen/te herstellen.

  Meer info
 • Snel internet in Weststellingwerf

  (27-12-2018)

  Hierbij informeren wij u over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van snel internet in Weststellingwerf. Zoals u weet zetten wij ons als gemeente in OWO-verband (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) samen met de Provincie Fryslân en Kabelnoord in voor aanleg van dit snelle internet in de ‘witte gebieden’ waar nu geen snel internet mogelijk is.

  Meer info
 • Verscheidenheid troef bij steun vanuit dorpenfonds

  (27-12-2018)

  Ook de laatste twee maanden hebben we met een bijdrage uit het dorpenfonds weer  een aantal initiatiefnemers kunnen helpen om plannen verder te brengen.
   
  - Volkstuinvereniging De Wrotters creëert een centrale ontmoetingsplek voor gebruikers van het complex. De vereniging ziet dat het gebruik van de volkstuinen verandert: alle lagen uit de bevolking zijn vertegenwoordigd en gebruiken op hun eigen manier de volkstuin: 

  Meer info
 • Praat mee over de toekomst van sport en bewegen in Weststellingwerf!

  (27-12-2018)

  Onze sportaanbieders/-verenigingen hebben onlangs bijgaande uitnodiging ontvangen. De avond is vooral bedoeld voor die groep, maar dat sport en bewegen belangrijk is voor de leefbaarheid van onze dorpen en het welzijn van onze bewoners, mag duidelijk zijn. Mochten jullie belangstelling hebben om ook aanwezig te zijn, laat het dan weten.

  Meer info
 • Iepen Mienskips Fûns beloont Weststellingwerfse plannen

  (20-12-2018)

  Eerder informeerde ik jullie over de tenders van het Iepen Mienskipsfûns in 2019. Dat het zeker de moeite waard is  blijkt uit  de bijdragen die de laatste tender zijn toegekend aan Wesellingwerfse projecten. Het geeft bovendien een beeld van de mogelijheden en het type projecten. Die zijn erg divers. In totaal ontvangen de initiaitefnemers € 137.750.

  Meer info
 • Dorpenfonds biedt uitkomst

  (20-12-2018)

  De afgelopen periode hebben diverse actieve bewoners de weg naar de gemeente gevonden voor een aanvraag uit het dorpenfonds. Hieronder een overzicht van aantal mooie, bijzondere projecten. Algemene deler is de meerwaarde voor het dorp en haar bewoners, de betrokkenheid van diezelfde bewoners daarbij. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het niet een eenmalig effect heeft, maar ook op de langere termijn een positieve invloed heeft.

  Meer info
 • Dorpentop VKD succes

  (29-11-2018)

  De tijd vliegt en de volgende bijeenkomst van de Vereniging Kleine Dorpen komt er alweer aan. Toch is het goed om nog even kort stil te staan bij de bijeenkomst op 3 oktober. We kunnen gerust stellen dat deze succesvol is verlopen, waarbij de banden onderling en met het gemeentebestuur weer zijn aangehaald en vooruit is gekeken naar de uitdagingen van de komende jaren.   Speciale dank aan het VKD-bestuur, dat zich enorm heeft ingespannen om er een bijzondere bijeenkomst van te maken.
   

  Meer info
 • Goed idee? Dorpenfonds!

  (29-11-2018)

  Het zijn onze inwoners die Weststellingwerf zo’n mooie en leuke plek  maken om te wonen. Dagelijks zorgen verenigingen, stichtingen en inwoners voor nieuwe ideeën en het organiseren van bijzondere activiteiten. De gemeente ondersteunt deze initiatieven graag. Vaak kan dit door mee te denken en advies te geven, maar soms is een kleine financiële bijdrage nodig om een idee verder te brengen. Het Dorpenfonds is er om initiatieven van inwoners te ondersteunen.

  Dus heeft u een goed idee? Neem dan contact op met Klaas Hallema, dorpencoördinator op telefoonnummer: 0561-691400 of per email: k.hallema@weststellingwerf.nl

 • Gebiedswethouders introduceren zichzelf

  (29-11-2018)

  Kortgeleden hebben alle plaatselijke belangen een brief ontvangen van de wethouders. Daarin stellen zij zich voor als gebiedswethouders van de vier gebieden: de Westhoek,  Noordhoek, Zuidhoek en Oosthoek.   De korte lijnen tussen college en de plaatselijke belangen en wijkverenigingen vinden we van groot belang. Deze zijn goed en willen we verstevigen. Persoonlijk contact en een eerste aanspreekpunt namens het college helpen daarbij, daarom werken we met gebiedswethouders.

  Meer info
 • Boijl organiseert Hackaton

  (29-11-2018)

  Hoe maken we van Boijl een superdorp voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar? Dat is de vraag die Dorpsbelang Boijl zichzelf stelt en centraal staat op zaterdag 19 januari.  Een grote groep  Boijligers gaat de hele dag aan de slag aan de hand van deze vraag. Van 9.00 tot 21.00u wordt er op diverse locaties en wordt er in kleine teams en op creatieve wijze nagedacht over de kansen en uitdagingen. Uiteindelijk leidt dit tot ideeën en oplossingen die werken en praktisch uitvoerbaar zijn.

  Meer info
 • VKD introduceert Arkbak

  (29-11-2018)

  De Vereniging Kleine Dorpen nodigt de PB 'en uit voor een informatieavond over de "Arkbak"(gereedschapskist) , ontwikkeld door studenten van de Thorbecke Academie.

  Meer info
 • Bercoop Fonds gul voor jubilarissen

  (29-11-2018)

  Stichting Bercoop Fonds heeft het donatiebeleid ten aanzien van jubilea met ingang van 1 januari 2019 aangepast. Alle verenigingen en stichtingen die na 1 januari 2019 jubileren, 25-50-75-100-etc- jaar, komen in aanmerking voor een donatie. Voor een 25-jarig jubileum geldt een bedrag van €250, 50 - €500, 75- €750 en 100 jaar- €1000.

  Meer info
 • IMF provincie biedt ook in 2019 kansen

  (29-11-2018)

  Ook in 2019 wordt het Iepen Mienskipsfûns van de provincie weer  opengesteld verdeeld over drie periodes. Aan het begin van elke periode kunnen goede ideeën worden gepitched. Neem voor meer info ook gerust contact op met de gemeente. 

  Meer info
 • Nieuwjaarsreceptie wordt Open dag

  (29-11-2018)

  Ongetwijfeld heeft u onlangs gelezen dat de gemeente begin volgend jaar geen nieuwjaarsreceptie organiseert. In plaats daarvan wordt later in het jaar een open dag georganiseerd voor alle bewoners (en organisaties). Nadere informatie over de precieze opzet volgt in 2019.

  Meer info
 • Aanleg glasvezel "witte gebieden"

  (31-10-2018)

  Tijdens de bijeenkomst  op 3 oktober heeft Kabelnoord een toelichting geven op de aanpak van de aanleg van glasvezel in de witte gebieden. In 2019 zal Kabelnoord de vraagbundeling starten en de schep in grond zetten.

  Meer info
 • Start aanleg bermverharding buitengebied

  (31-10-2018)

  Vanaf week 44 start de gemeente Weststellingwerf met de aanleg van bermverharding langs verschillende wegen. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden ongeveer 5 weken.
  Er kan gedurende de werkzaamheden verkeershinder optreden, doorgaand verkeer blijft mogelijk. We pakken in deze fase de meest noodzakelijke trajecten aan, mede op aangeven van de plaatselijke belangen. Hoewel weer een stap dichterbij, zijn we nog steeds in afwachting van de komst van glasvezel naar Weststellingwerf om echt flinke stappen te maken met de aanleg van bermverharding en passeerstroken.
   

  Meer info
 • Schoonmaakdag 22 maart 2019

  (31-10-2018)

  De gemeente Weststellingwerf organiseert volgend voorjaar weer de jaarlijkse schoonmaakdag. De scholen en ook een aantal verenigingen in onze gemeente doen hier al mee. Afgelopen voorjaar haalden we met bijna 1500 leerlingen en een aantal plaatselijke belangen maar liefst 8 kuub zwerfafval op, wat vergelijkbaar is aan 35 grijze huisvuilcontainers! Helpt u ook mee om met uw dorpsgenoten jullie dorp/buurt schoon te maken?
   

  Meer info
 • Ledenvergaderingen 2018-2019

  (31-10-2018)

  Ook dit najaar worden er weer enkele ledenvergaderingen gepland. Toch ligt het zwaartepunt van deze vergaderingen in februari-april. We ontvangen graag tijdig een aankondiging van uw ledenvergadering, zodat o.a. een vertegenwoordiger van het college aanwezig kan zijn.  De vooraankondiging kunt u sturen naar k.hallema@weststellingwerf.nl.
  Daarnaast is het raadzaam om ook de gemeenteraad tijdig te informeren. Dit kan via griffie@weststellingwerf.nl

 • Vereniging Kleine Dorpen organiseert eigen dorpentop!

  (27-09-2018)

  Volgende week organiseert de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf de kennismakingsbijeenkomst voor plaatselijke belangen, gemeenteraad en college van B&W. Een mooi moment, immers, de dorpen zijn met nieuw elan begonnen aan een nieuw seizoen van plannenmakerij, de “nieuwe” raad heeft zijn draai gevonden en het college maakt op vrijdag 28 september haar collegeprogramma bekend.  

  Meer info
 • Kennismaking dorpen, raad en college op 3 oktober

  (17-09-2018)

  Op 3 oktober organiseert de Vereniging Kleine Dorpen  de kennismakingsbijeenkomst voor dorpen, raad en college. Alle bestuursleden van uw dorpsbelang/Plaatselijk belang zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in De Tille in Boijl en start rond 17.30u. De VKD zorgt vanzelfsprekend voor een warme maaltijd.

  Meer info
 • Informatiebijeenkomst Vermilion Energy

  (17-09-2018)

  Graag willen we u wijzen op de bijeenkomst die Vermilion Energy organiseert  op 20 september om 18.30u in de Rank te Wolvega.

  Meer info
 • Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns, 19 september 2018

  (10-09-2018)

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 17 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.
  De aanvraagperiode sluit op 12 oktober. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt er ca. € 390.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

  Meer info
 • Kennismaking dorpen, raad en college

  (30-08-2018)

  Het nieuwe vergaderseizoen staat voor de deur en we kijken uit naar de verdere samenwerking op tal van terreinen. Ook het college en de gemeenteraad maken graag (hernieuwd) kennis met de dorpen en haar plaatselijke belangen.  
  De VKD organiseert daarom op 3 oktober een informele bijeenkomst voor het college, raad en plaatselijke belangen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de opzet, locatie en tijdstip van de VKD. Zet dus alvast in de agenda, immers, een mooie gelegenheid om als bestuur op informele kennis te maken, ideeën in de week te leggen en ervaringen te delen.

 • Informatieavond Vermilion

  (29-08-2018)

  Vermilion Energy heeft plaatselijke belangen uitgenodigd voor een informatieavond  door Vermilion Energy. Deze zal plaatsvinden op 20 september 2018 in de Rank in Wolvega . Alle plaatselijke belangen, de gemeenteraad en de wethouder binnen de gemeente Westellingwerf hebben een uitnodiging ontvangen.

  Meer info
 • Kerkweg in Nijeholtpade krijgt nieuwe bomenlaan

  (28-08-2018)

  Aan de Kerkweg in Nijeholtpade kapt de gemeente Weststellingwerf dit najaar 43 bomen. De (hoofdzakelijk) Amerikaanse eiken zijn in slechte staat. Inwoners van Nijeholtpade hebben meegedacht over de aanplant van nieuwe bomen. Op hun verzoek komen er sierperen en veldesdoorns terug aan de Kerkweg.

  Meer info
 • Planning aanleg glasvezel bekend

  (27-08-2018)

  Op  7 juli informeerden we jullie over de stand van zaken in de aanleg van een glasvezelnetwerk ten behoeve van breedbandinternet. Eerder konden we aangeven dat Kabelnoord met de aanleg zou starten in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Begin juli  heeft Kabelnoord ook de planning voor het vervolg bekend gemaakt (zie het persbericht in de bijlage). Uit die planning blijkt dat Kabelnoord begin 2019 van start wil gaan in Weststellingwerf: de vraagbundeling in het eerste kwartaal van 2019 en de uitvoering in het derde kwartaal van 2019.

  Meer info
 • Speelland in nieuw jasje

  (27-08-2018)

  Op het Nivon-kampeerterrein De Meenthe organiseert Speelland Noordwolde deze week weer een spelweek voor meer dan 200 kinderen uit de Oosthoek van onze gemeente. Speelland Noordwolde draait al 53 jaar volledig op vrijwilligers en is een begrip in de streek. Met behulp van ongeveer 80 vrijwilligers worden kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 ondergedompeld in de natuur, beleven ze nieuwe avonturen en leren elkaar beter kennen. 
   

  Meer info
 • 3de tender Iepen Mienskipsfûns

  (27-08-2018)

  De 3de tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is geopend van 17 september tot en met 12 oktober 2018. Op 19 september staat weer een pitchmoment gepland.
  Het Iepen Mienskipsfûns is een subsidieregeling van de provincie Fryslân.  De afgelopen tender heeft o.a. bijdragen opgeleverd voor FC Wolvega (renovatie Wolvenest, € 34000), Oosterstreek (dorpshuisterrein, € 5400) en Noordwolde (Samen koken en eten, €14000).

  Op 19 september staat weer een pitchmoment gepland. U kunt dan uw idee voorleggen aan het gebiedsplatform en tips en adviezen vragen voor een succesvolle aanvraag. Maak zeker gebruik van deze mogelijkheid, want de kracht zit ook in de herhaling: de aanwezigen moeten uiteindelijk ook uw plan beoordelen en een toelichting van een betrokkenen kan daarbij helpen!

  Meer info
 • Nieuwsbrief augustus 2018

  (27-08-2018)

  Vanwege de nieuwe privacy-wetgeving hebben we de afgelopen periode iedereen gevraagd de aanmelding voor de  nieuwsbrief nogmaals te bevestigen.  Tevens zijn we overgestapt naar een nieuwe nieuwsbriefapplicatie. Inmiddels hebben alle dorpen gereageerd en kunnen we weer regelmatig een nieuwsbrief versturen.

  Let op: veel bestuursleden hebben zich met hun privé- emailadres aangemeld. Vriendelijk verzoek om dit ook te doen met het algemeen emailadres van plaatselijk belang.  U kunt dat doen met de link onderaan de nieuwsbrief. Wij mogen dat niet op eigen initiatief toevoegen. Alvast bedankt.

  Meer info
 • Samen met je buren aan de zonnepanelen

  (27-08-2018)

  Er kunnen meer zonnepanelen op de daken van onze huizen. Het maatschappelijke initiatief Buurkracht organiseert daarom op 19 september een startbijeenkomst. Om inwoners en hun buren te informeren over deze duurzame energievorm. En om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze meteen tot actie over kunnen gaan. Want buren hebben samen buurkracht. De inzet: zonnepanelen op zoveel mogelijk daken van koopwoningen in onze gemeente.  Ook voor onze plaatselijke belangen/werkgroepen duurzaamheid kan deze avond interessant zijn. Natuurlijk kunt u ook gewoon het persbericht op uw website plaatsen en bewoners infomeren over de bijeenkomst.

  Meer info
 • Ook dorpshuizen en sportkantines gaan voor 100% alcoholvrij onder de 18

  (17-05-2018)

  Op 24 april kwamen zo’n 50 vertegenwoordigers van horeca, sportkantines, dorpshuizen, cafetaria, slijterijen en supermarkten uit Weststellingwerf bij elkaar in het gemeentehuis in Wolvega. Daar spraken zij met de gemeente over NIX18 en het belang van het terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen. Aan het einde van de avond was iedereen het met elkaar eens: we gaan samen werken aan 100% alcoholvrij onder de 18 jaar.  

  Meer info
 • Oldeholtpade pionier met bloemrijke driesprong

  (17-05-2018)

  Plaatselijk Belang Oldeholtpade al heeft al enkele jaren de driesprong aan de Pasmalaan in beheer  Een enthousiaste groep bewoners, onder de paraplu van plaatselijk belang, onderhoudt dit karakteristieke punt net buiten het dorp. Het inzaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel en de duizenden bloembollen werd in de beginperiode met argusogen bekeken. Echter, wie de maatschappelijke discussie volgt over het verdwijnen van insecten en de afname van biodiversiteit, weet nu dat Oldeholtpade eigenlijk een soort pionier is. 

  Meer info
 • Iepen Mienskipsfûns- 2de tender sluit op 1 juni

  (17-05-2018)

  De provincie zoekt naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen.

  Meer info
 • Bijdrage dorpenfonds voor Natuurbelevingsplek Nijeholtpade

  (17-05-2018)

  Plaatselijk belang Nijeholtpade werkt aan het inrichten van een educatief natuurbelevingspunt aan de Linde, waar met name ook (school)jeugd in contact komt  met en bewust wordt van de natuur in de eigen omgeving.

  Meer info
 • Preventieve bestrijding eikenprocessierups

  (02-05-2018)

  De gemeente Weststellingwerf gaat de eikenprocessierups preventief te lijf. Deze week start hoveniersbedrijf Timmerman uit Uffelte in opdracht van de gemeente met een biologische bestrijdingsactie in Boijl, De Blesse, De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Noordwolde, Wolvega, Steggerda en Munnekeburen.

  Meer info
 • Omgevingsvisie ligt ter inzage, uw mening telt!

  (02-05-2018)

  Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie is nu klaar. De volgende stap is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. Voordat dit kan, wil de raad van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij denken over de tot nu toe gemaakte keuzes. De omgevingsvisie is namelijk van en voor iedereen in Weststellingwerf.

  Meer info
 • Herplantplannen na kap 460 bomen

  (18-04-2018)

  Vorig jaar kondigden we aan dat we in december en januari een groot aantal bomen zouden worden gekapt. Het merendeel van de bomen die inmiddels zijn gekapt, zijn zieke essen en kastanjes. Ook is een aantal bomen gekapt om te voorkomen dat ze omvallen of dat er takken afbreken. De gemeente kapt niet alleen, er worden ook bomen herplant. Dit gaat in samenspraak met buurtbewoners en dorpsbelangen.

  Meer info
 • Buurtsportwerk zet in op fietsgroepen

  (18-04-2018)

  Onlangs zijn de plaatselijke belangen benaderd door Buurtsportwerk Weststellingwerf. Buurtsportwerk wil weten of er belangstelling bestaat voor het oprichten van een fietsclubje in het eigen dorp (of samen met buurdorpen?). Zo 'ninitiatief kan bijdragen aan een gezondheid, maar kan ook een mooie gelegenheid zijn voor bewoners om op een laagdrempelige manier weer ronder de mensen te komen.

  Meer info
 • Recorddeelname en -opbrengst schoonmaakdag

  (18-04-2018)

  Bijna 1500 leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs en vrijwilligers van plaatselijk belangen ruimden in maart een recordhoeveelheid zwerfafval op in Weststellingwerf.  In bermen, perkjes, parken en velden ruimden ze bijna 8 kuub afval op, dat is vergelijkbaar met ongeveer 33 volle huisvuilcontainers

  Meer info
 • Volgende stap snel internet

  (16-04-2018)

  Eind maart hebben Kabelnoord en provincie Fryslân een leningsovereenkomst afgesloten voor de aanleg van glasvezel. Hiermee krijgt Kabelnoord toegang tot voldoende geld om in de witte gebieden van Friesland glasvezel te kunnen aanleggen voor snel internet. De werkzaamheden starten in juni 2018 en moeten 1 april 2021 overal klaar zijn. Het gaat om ongeveer 20.000 adressen die voor aansluiting in aanmerking komen. Met de aanleg wordt gestart in Achtkarspelen en Tytjerksteradiel.

  Meer info
 • Oldeholtpade wil fietstunnel aanpakken

  (16-04-2018)

  Plaatselijk Belang Oldeholtpade loopt al langere tijd rond met het idee om de fietstunnel onder de Stellingenweg aan te pakken. Mede ingegeven door signalen van bewoners wil het dorp de tunnel verfraaien door er een kunstproject van te maken. De tunnel wordt intensief gebruikt door scholieren, recreanten en bewoners., maar is in de huidige staat zeker geen visitekaartje voor het "Mooiste dorp van Friesland" en daar wil PB iets aan doen

  Meer info
 • Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf

  (16-04-2018)

  In Weststellingwerf zijn veel goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en wijken. Om deze ideeën te stimuleren en te ondersteunen is er in de gemeente Weststellingwerf het Dorpenfonds.

  Meer info
 • Veel input voor fase 2 bermverharding

  (29-03-2018)

  De vraag om een actueel overzicht aan te leveren ter voorbereiding op de 2de fase bermverharding, was niet aan dovemansoren gericht. Veel plaatselijke belangen hebben gereageerd en een gedetailleerd overzicht gestuurd.

  Meer info
 • Bijeenkomst "Alcoholverstrekking aan minderjarigen"

  (29-03-2018)

  Ondernemers en bestuursleden van horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines en dorpshuizen in de gemeente Weststellingwerf hebben een vooraankondiging ontvangen voor een bijeenkomst "Terugdringen alcoholverstrekking aan minderjarigen" op 24 april  van 17:30-20:30 uur.

  Meer info
 • College geeft advies aan ministerie over gaswinning Rottum

  (29-03-2018)

  Vermilion wil een nieuwe gaswinlocatie realiseren in Weststellingwerf. Deze beoogde locatie met de naam ‘Rottum’ ligt achter het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart jl. advies afgegeven aan het ministerie van EZK over het winningsplan Rottum.

  Meer info
 • Buurkracht, ook in jouw dorp?

  (29-03-2018)

  In onze gemeente zijn twee dorpen een bewonersinitiatief gestart met hulp van Buurkracht, met als doel om hun dorpsbewoners te helpen met  energiebesparing. Buurkracht kan gratis en onafhankelijk advies en ondersteuning bieden aan bewoners die samen aan de slag willen. Onlangs gaf adviseur/buurtbegeleider Michel Hania een presentatie tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang Oldelamer, eerder is Buurkracht al in contact gekomen met Steggerda en Boijl.

  Meer info
 • Meldingen openbare ruimte

  (29-03-2018)

  De periode van algemene ledenvergaderingen is in volle gang en de gemeente probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Het levert altijd weer de nodige informatie op over het reilen en zeilen binnen de vereniging en het dorp. Belangrijk is onderdeel is natuurlijk de "rondvraag" .

  Meer info
 • Bercoop Fonds investeert in duurzame sportaccommodaties

  (08-03-2018)

  Ook in 2018 wil Stichting Bercoop Fonds investeren in de Weststellingwerver samenleving. Naast de reguliere bijdragen en donaties, richt het fonds zich regelmatig op specifieke thema's. Zo heeft het Bercoops Fonds ook voor 2018 subsidiemogelijkheden voor aanpassingen en duurzaamheid in de sportaccommodaties.

  Meer info
 • Aandacht voor vragen over gaswinning

  (08-03-2018)

  Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft kort geleden haar huidige activiteiten en toekomstplannen op het gebied van gaswinning besproken met wethouder Cor Trompetter. Vermilion wint (produceert) aardgas op een aantal locaties in Weststellingwerf. Wethouder Trompetter vroeg in het gesprek om aandacht voor de diverse vragen die inwoners hebben over het winnen van gas.

  Meer info
 • Inloopbijeenkomst Beekdal Linde op 28 maart

  (08-03-2018)

  Op woensdag 28 maart organiseert de gebiedscommissie Beekdal Linde een inloopbijeenkomst over de hermeandering van De Lende en de natuurinrichting in het gebied. Dit doet zij in samenwerking met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Tussen 15.00 en 21.30 uur bent u van harte welkom in dorpshuis ´t Hokkien in De Hoeve. De gebiedscommissie informeert u over de plannen en beantwoord al uw vragen.

  Meer info
 • Verkeerswerkgroep De Hoeve en gemeente willen experimenteren

  (08-03-2018)

  Onlangs sprak wethouder Jack Jongebloed met de verkeerswerkgroep van De Hoeve over de vervolgaanpak van de verkeersveiligheid. Net als de andere dorpen met een Buurtlabel Verkeersveiligheid, heeft De Hoeve zich de afgelopen jaren enorm ingezet om de eigen bewoners en andere weggebruikers bewust te maken van hun rijgedrag, de onveilige situaties die dat oplevert en het gevoel van onveiligheid dat het met zich meebrengt.

  Meer info
 • Nijeholtpade denkt mee over inrichting weg en bomenkap

  (08-03-2018)

  Op 16 januari heeft PB Nijeholtpade  de nieuwe omgevingsvisie aangeboden aan het College en de Raad. PB Nijeholtpade wil de komende periode  samen met de gemeente en andere instanties de punten uit de  visie gaan uitwerken en uitvoeren. Over de uitwerking worden nadere  afspraken gemaakt met de gemeente, andere organisaties en natuurlijk  de bewoners zelf. Het besef is er dat niet alle prioriteiten in één keer kunnen worden gerealiseerd .  De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt  en worden de  bewoners  op de hoogte gehouden.

  Meer info
 • Aanleg brinkplein Boijl in volle gang

  (08-03-2018)

  Na een klein jaar van voorbereiding is Boijl 2018 voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van het plan Brinkplein. Met een grote groep vrijwilligers en hier en daar hulp van professionals is al een grote slag gemaakt.

  Meer info
 • Informatiedag voor (toekomstige) senioren geslaagd

  (08-03-2018)

  ToekomstWonen.nu organiseerde zaterdag 3 maart een informatiedag voor (toekomstige) senioren in het Linde College in Wolvega. Het thema van de dag was: “ontmoeting”.  Via de lokale media en ook Omrop Fryslân heeft u ongetwijfeld meegekregen dat er ook deze keer weer veel belangstelling was voor de markt.

  Meer info
 • Inventarisatie bermverharding 2e fase

  (07-03-2018)

  Afgelopen najaar is de gemeente gestart met de aanleg van de eerste 30 kilometer aan bermverharding. Inmiddels is deze 1ste fase afgerond. In totaal investeren we in vier jaar €2,7miljoen in de aanleg van graskeien om de wegen in het buitengebied veiliger te maken. We hebben de plaatselijke belangen gevraagd om input te geven voor de volgende fasen.  Op 22 februari hebben alle plaatselijke belangen dit verzoek ontvangen via de email.

  Meer info
 • Gemeenteraden geïnformeerd over de aanleg van glasvezel

  (08-02-2018)

  Woensdagavond 7 februari zijn de raadsleden van de gemeenten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf geïnformeerd over de plannen voor de aanleg van glasvezel naar alle zogenaamde witte adressen in Friesland. Witte adressen zijn die adressen (meestal in de buitengebieden) zonder een snelle internetverbinding.

  Meer info
 • Agentschap Telecom doet verslag

  (08-02-2018)

  Zoals jullie weten heeft het Agentschap Telecom in het kader van haar onderzoek naar de dekking van mobiele telefonie binnen onze gemeente op 30 januari een informatiebijeenkomst gehouden in de Ni'je Stienze te Nijeholtpade. Doel van deze avond was enerzijds het geven van informatie over de stand van zaken van het onderzoek met een toelichting op de globale tussenresultaten en anderzijds om extra informatie op te halen over de ervaringen van inwoners.

  Meer info
 • Munnekeburen combineert spelen en parkeren

  (08-02-2018)

  Bij de inwoners van Munnekeburen leeft al langere tijd de wens om centraal in het dorp een speelvoorziening/ontmoetingsplek te realiseren. Het weiland in midden van het dorp is de beoogde locatie.

  Meer info
 • Meet, greet & read in De Hoeve

  (08-02-2018)

  Op vrijdag 2 februari werd Meet Greet & Read in De Hoeve feestelijk geopend. Van nu af aan staat ’t Hokkien elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur open voor ontmoeten, bijpraten en boeken ruilen

  Meer info
 • College bezoekt actief De Hoeve

  (08-02-2018)

  Het voltallige college bracht  op 24 januari jl. een bezoek aan plaatselijk belang De Hoeve. André van de Nadort, Cor Trompetter, Frans Kloosterman en Jack Jongebloed werden ingevoerd in het reilen en zeilen van De Hoeve.

  Meer info
 • Verkiezingsdebat op 19 maart 2018

  (06-02-2018)

  De VKD organiseert in samenwerking met LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Vereniging voor Veehouderij belangen en de Agrarische Natuur Vereniging een verkiezingsdebat op maandag 19 maart 2018.

  Meer info
 • Dorpenfonds stimuleert actieve bewoners

  (06-02-2018)

  Zorg voor elkaar, oog voor de eigen woonomgeving, ontmoeten, inzet voor de lokale jeugd; de thema’s van de initiatieven die in 2017 een bijdrage hebben ontvangen uit het dorpenfonds zijn zeer divers. In 2017 is het volledige budget van € 33.500,- van het dorpenfonds besteed aan 10 projecten. In totaal heeft deze stimuleringsbijdrage van de gemeente geleid tot een investering van €265.000,-.

  Meer info
 • Inloopbijeenkomst N351 op 23 januari

  (23-01-2018)

  De provincie organiseert op 23 januari, een inloopbijeenkomst over de diverse verbeteringsmaatregelen die staan gepland. Het gaat om groot onderhoud aan de weg, een otterpassage en het verkeersveiliger maken van de weg, o.a. door een aantal fietsoversteken.

  Meer info
 • Informatieavond Agentschap Telecom op 30 januari

  (23-01-2018)

  Het  Agentschap Telecom doet onderzoek naar de dekking van mobiele telefonie in onze gemeente. Het Agentschap Telecom wil op zeer korte termijn, 30 januari,  in gesprek met de plaatselijke belangen en bewoners om extra informatie op te halen over de ervaringen van bewoners.

  Meer info
 • Inloopspreekuur mooie kans om gemeenteraad te informeren

  (23-01-2018)

  Plaatselijk belang De Blesse-Peperga maakte op 8 januari gebruik van de Inloopspreekuur. Na een geslaagde inloopbijeenkomst op 14 december heeft plaatselijk belang de conclusie getrokken dat er in het dorp zeer veel draagvlak is voor het plan om de Steenwijkerweg, Spoorlaan en Markeweg aan te pakken. Tijdens het inloopspreekuur riep plaatselijk belang de raad om versneld werk te maken van de plannen.

  Meer info
 • Stand van zaken glasvezel

  (23-01-2018)

  In oktober 2017 hebben we u laten weten dat Kabelnoord uit Dokkum glasvezel gaat aanleggen naar alle adressen in de provincie Fryslân waar op dit moment sprake is van een langzame of ontbrekende internetverbinding (de zogenaamde witte adressen). Inmiddels is duidelijk geworden dat hierover bij de provincie geen bezwaren zijn ingediend.

  Meer info
 • Nijeholtpade presenteert omgevingsvisie

  (23-01-2018)

  Plaatselijk Belang Nijeholtpade presenteerde vorige week haar eigen Omgevingsvisie. Zowel het college als de gemeenteraad kregen uit handen van voorzitter Henk Jaspers de kersverse visie uitgereikt tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst. 

  Meer info
 • Ontwerp Omgevingsvisie is klaar!

  (23-01-2018)

  Het ontwerp van de Omgevingsvisie Weststellingwerf is klaar! U kunt de ontwerpvisie op www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie downloaden.

  ‘Klaar’ wil niet zeggen dat het al is vastgesteld door de gemeenteraad. De planning is dat de visie op 12 februari 2018 wordt besproken in de Algemene Commissie van de raad en op 5 maart 2018 in de Raadsvergadering.

  Meer info
 • Informatiedag voor (toekomstige) senioren op 3 maart as.

  (23-01-2018)

  ToekomstWonen.nu organiseert zaterdag 3 maart van 10.30 – 15.30 uur een informatiedag voor (toekomstige) senioren in het Linde College in Wolvega. Het thema voor deze dag is : “ontmoeting”. 

  Meer info
 • Weststellingwerf geeft reactie op voorstel tot wijziging gaswinning Vinkega

  (14-12-2017)

  Vermilion Energy Netherlands B.V. wil de gaswinning uit het gasveld ‘Vinkega’ uitbreiden. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ‘ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Vinkega’ van het ministerie lag tot vandaag ter inzage.  Het college van burgemeester en wethouders dient hierover een zienswijze in bij het ministerie. ......lees verder

 • Provincie investeert in kwaliteit

  (14-12-2017)

  De provincie Fryslân is een belangrijke partner voor de gemeente en onze bewoners. Zo is de provincie verantwoordelijk voor een aantal belangrijke doorgaande wegen.  Voor ons allemaal is de kwaliteit en veiligheid daarvan van groot belang..

  Meer info
 • Jaarlijkse schoonmaakdag op 24 maart

  (14-12-2017)

  Ieder voorjaar vindt in Weststellingwerf een gemeentelijke schoonmaakdag plaats. Scholieren van basisscholen en voortgezet onderwijs, gebiedsbeheerders en vrijwilligers van verschillende plaatselijke belangen gaan in de hele gemeente op pad om zwerfafval op te ruimen.

  Meer info
 • Financieel succes voor diverse projecten

  (14-12-2017)

  Diverse plaatselijke belangen, maar ook andere organisaties en bewonersgroepen die zich inzetten voor de leefbaarheid en levendigheid van onze dorpen en wijken, hebben via het dorpenfonds van de gemeente hun plannen kunnen ontwikkelen.

  Meer info
 • Pitch Iepen Mienskipsfûns op 17 januari

  (14-12-2017)

  De periodes waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns zijn bekend. De eerste tender is geopend van 15 januari tot en met 9 februari. Heeft u een goed idee, dan kunt u uw idee op 17 januari "pitchen".

  Meer info
 • Gemeente kapt ruim 400 bomen

  (14-12-2017)

  Gemeente Weststellingwerf kapt in december en januari diverse bomen. Het merendeel van de te kappen bomen zijn zieke essen (256) en kastanjes (31). Ook wordt een aantal bomen gekapt om te voorkomen dat ze omvallen of dat er takken afbreken. De gemeente kapt niet alleen, er worden ook bomen herplant. Dit gaat in samenspraak met buurtbewoners en dorpsbelangen.

  Meer info
 • Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari

  (14-12-2017)

  Op 10 januari bent u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weststellingwerf. Tijdens de receptie zal o.a. worden teruggekeken op de eerste 100-dagen van burgemeester André van de Nadort en wordt de Willewarkerspries uitgereikt.

  Meer info
 • De Poort van Friesland

  (14-12-2017)

  Plaatselijk belang De Blesse-Peperga organiseert op 14 december een inloopbijeenkomst voor haar eigen inwoners. Plaatselijk Belang en de werkgroep "De Poort van Friesland" biedt haar bewoners de mogelijkheid om de plannen omtrent de Steenwijkerweg  nog een keer goed in zich op te nemen.

  Meer info
 • Dorpen vol elan nieuwe jaar in

  (14-12-2017)

  2017 loopt op z'n einde en dat is voor velen het moment om de balans op te maken. Voor de plaatselijke belangen ligt dat net even anders. Na de zomerperiode barst het van de nieuwe ideeën en start voor de dorpen het nieuwe ‘seizoen’. Dit seizoen eindigt over het algemeen pas in juli van het volgende jaar. De kerst is dan een mooie en soms welkome pauze.

  Meer info
 • Voor de website: wijziging ophaalfrequentie gft-afval in de wintermaanden

  (04-12-2017)

  Om al onze bewoners nog een keer te wijzen op de gewijzigde gft-inzameling, willen we jullie vragen om bijgaande bericht op jullie website te plaatsen. De proef start  in week 49. We zullen de komende week via diverse media aandacht vragen voor deze wijziging

 • Nijeholtpade schrijft eigen omgevingsvisie

  (30-11-2017)

  (bijdrage van PB Nijeholtpade)

  PB Nijeholtpade heeft voor het dorp een nieuwe omgevingsvisie geschreven. Daarvoor zijn veel thema-bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, instanties en deskundigen. Op donderdag 16 november heeft het PB voor de bewoners een inspraakavond gehouden over deze nieuwe visie.

  Meer info
 • Iepen Mienskipsfûns ook in 2018

  (30-11-2017)

  De periodes waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns zijn bekend. 

  Meer info
 • Financieel succes voor diverse projecten

  (30-11-2017)

  Een aantal dorpen en initiatiefnemers heeft voor diverse projecten een aanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns  van de Provincie Fryslân. Dit heeft hen geen windeieren gelegd.

  Meer info
 • Nijeholtpade kookt voor de burgemeester

  (30-11-2017)

  Op 28 november brachten burgemeester André van de Nadort en wethouder Jack Jongebloed een kennismakingsbezoek aan Plaatselijk Belang Nijeholtpade. En niet zomaar een bezoek: het bestuur had alle registers opengetrokken en een heerlijk maal bereid.

  Meer info
 • De Blesse timmert aan de weg

  (30-11-2017)

  Plaatselijk belang De Blesse-Peperga is blij dat de aanpak van de Steenwijkerweg een plek heeft gekregen op de investeringskalender van het college van B&W.

  Meer info
 • De Westhoek barst van de ideeën

  (16-11-2017)

  Op 9 november brachten André van de Nadort en Jack Jongebloed een kennismakingsbezoek aan Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga (SMS). Tijdens de kennismaking met de VKD op 30 september deelde SMS al haar dorpsvisie uit en werd de burgemeester getrakteerd op een vaartocht door de Rottige Meente. SMS is met recht trots op dit prachtige natuurgebied.

  Meer info
 • Willewarkerspries VKD

  (16-11-2017)

  Op 14 november jl. heeft de VKD een oproep gedaan om een dorpsgenoot voor te dragen voor de Willewarkerspries. Lees hier de volledige uitnodiging:

  De VKD organiseert, in samenwerking met de Gemeente Weststellingwerf, elk jaar de Willewarkerspries. Zowel de Gemeente als de VKD vinden deze prijs erg belangrijk. Wij willen op deze wijze de vrijwilliger of groep vrijwilligers extra onder de aandacht brengen.

  Meer info
 • Schoolzones zichtbaar gemaakt

  (16-11-2017)

  De gemeente Weststellingwerf telt een groot aantal basisscholen. De verkeersveiligheid rond deze scholen is voor de dorpsbelangen, schoolbesturen en gemeente een belangrijk gespreksonderwerp. Op verzoek van schoolbesturen en scholenkoepels, maar ook op basis van signalen van verkeerswerkgroepen, worden bij alle basisscholen in Weststellingwerf markeringen aangebracht op het wegdek. Deze markeringen moeten weggebruikers wijzen op de aanwezigheid van een school en kinderen op straat.

  Meer info
 • Thema-avond VKD zeer geslaagd

  (16-11-2017)

  De VKD kan terugkijken op een bijzondere bijeenkomst "Thuis in eigen dorp: de successen". De grote opkomst, de actieve opzet van de avond en inspirerende gespreksleiders vormden de juiste ingrediënten voor een zeer geslaagde avond. De aanwezigen werden aan de hand van korte filmpjes geïnformeerd over de projecten "Huis op maat  "Blij(f) Wonen" en "Ruilverwoning" .

  Meer info
 • Ter Idzard geeft kijkje in de verenigingskeuken

  (02-11-2017)

  Op woensdag 1 november brachten André van de Nadort en Jack Jongebloed een kennismakingsbezoek aan PB Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. Na het bezoek aan het atelier van Sigrid Hamelink, werden het gezelschap in het dorpshuis opgewacht door vertegenwoordigers van alle verenigingen die de dorpen rijk zijn.

  Meer info
 • Programma themabijeenkomst VKD

  (01-11-2017)

  Op 7 oktober jl. heeft u van de Vereniging Kleine Dorpen een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst op 15 november 2017, met als thema: Thuis in eigen Dorp – Het Succes!
  De avond wordt gehouden in dorpshuis ’t Griffioentje, Hoofdweg 57, te Oldelamer.
  Het programma ziet er als volgt uit:

  Meer info
 • Steggerda brengt verenigingen samen

  (01-11-2017)

  Niet alleen een nieuwe burgemeester brengt het  een en ander teweeg, ook een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden kunnen zorgen voor bijzondere initiatieven. Op 19 oktober organiseerde Dorpsbelang Steggerda een bijeenkomst voor alle verenigingen die het dorp rijk is.

  Meer info
 • Sonnega-Oldetrijne wil "Elkaar ontmoeten"

  (19-10-2017)

  Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne wil haar inwoners ondersteunen in het prettig langer zelfstandig wonen in de beide dorpen. Tijdens een “high tea” is PB in gesprek gegaan met de oudere inwoners om te horen wat zij nodig denken te hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in Sonnega en Oldetrijne. Daaruit blijkt dat er vooral behoefte is aan contact onderling en met dorpsgenoten. Eenzaamheid en de relatief grote afstand met de buren zijn aspecten die veel worden genoemd.

  Meer info
 • Oosterstreek maakt burgemeester wegwijs

  (19-10-2017)

  Oosterstreek heeft burgemeester André van de Nadort en wethouder Jack Jongebloed letterlijk en figuurlijk een mooi kijkje gegeven in de keuken van  plaatselijk belang en het dorpshuis. Het bezoek stond in het teken van een nadere kennismaking met het bestuur en het dorp.

  Meer info
 • Cursus Digitale Vaardigheden

  (19-10-2017)

  In het kader van "Langer thuis in eigen dorp" heeft Toekomst-Wonen.nu in samenwerking met Seniorweb een aantal cursussen samengesteld en biedt deze aan in een o.a. De Hoeve, Oosterstreek en Nijeholtpade.

  Meer info
 • Spelregels Bladkorven

  (12-10-2017)

  Zoals aangekondigd, worden deze week worden op diverse plekken bladkorven geplaatst.  Samen met de buitendienst(veel ervaring) zijn de locaties met zorg bepaald. Uitgangspunt is dat de bladkorf voor het legen met de vrachtauto bereikbaar moet zijn. Ook is gelet op de verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte. De korven staan op locaties binnen de bebouwde kom waar veel gemeentelijke bomen staan.

  Meer info
 • Vrijwilligersverzekering

  (12-10-2017)

  Deze week werd gevraagd hoe om te gaan met schade veroorzaakt door een vrijwilliger die actief was namens dorpsbelang. Nu is elke situatie weer anders, maar de vraag is wel reden om jullie nog een keer te wijzen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

  Meer info
 • Themaavond Vereniging Kleine Dorpen 15 november

  (12-10-2017)

  De Vereniging Kleine Dorpen heeft de plaatselijk belangen  een uitnodiging gestuurd voor de thema-avond op 15 november in dorpshuis 't Griffioentje te Oldelamer. Hierbij nogmaals de uitnodiging van de VKD zoals die op 7 oktober is verzonden naar alle plaatselijke belangen..

  Meer info
 • Nijeholtpade kookt voor burgemeester

  (12-10-2017)

  Een aantal dorpen heeft inmiddels burgemeester André van de Nadort uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Soms wordt het bezoek gecombineerd met een reeds gepland evenement of activiteit van een vereniging in het dorp.

  Meer info
 • Gemeente investeert in bermverharding

  (12-10-2017)

  Gemeente Weststellingwerf gaat dit najaar zo’n 30 kilometer berm verharden. De gemeente investeert  de komende vier jaar € 2.700.000,-  in aanleg van graskeien om daarmee de wegen in het buitengebied veiliger te maken.  Het verharden van bermen in het buitengebied is ook een nadrukkelijke wens die vanuit de dorpen bij de gemeente is neergelegd....

  Meer info
 • Ledenvergadering gepland? Laat het weten!

  (12-10-2017)

  Mogelijk is al een planning gemaakt voor het komende jaar en is ook de Algemene ledenvergadering gepland. Graag horen wij van jullie wanneer deze wordt georganiseerd. Wij proberen natuurlijk  aanwezig te zijn, maar kunnen hier ook rekening mee houden in de planning van activiteiten. 

  Meer info
 • Dorpen maken goede indruk op André van de Nadort

  (05-10-2017)

  De kennismaking van André van de Nadort met de Vereniging Kleine Dorpen is in goede aarde gevallen. Op 30 september j.l. nam de VKD burgemeester Van de Nadort op sleeptouw langs bijzondere plekken in onze mooie gemeente. Door de intensieve voorbereiding van VKD'ers Eddy Lania, Jacques de Kleijn, Jelle Benedictus en Pim Pera  is de dag vlekkeloos verlopen en heeft Van de Nadort een goede eerste indruk van onze bruisende dorpen gekregen. Door bijzondere bijdragen van o.a. de PB 'en van Scherpenzeel/Munnekeburen/Spanga, Blesdijke, De  Blesse/Peperga, Steggerda, Oosterstreek, Boijl, De Hoeve en Ter Idzard, kijken ook de ruim vertegenwoordigde gemeenteraad en wethouders terug op een bijzondere dag!

  Meer info
 • Besluit GS over aanleg breedbandinternet

  (05-10-2017)

  Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 3 oktober besloten (verleningsbesluit) aan welke partij een lening van € 35 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de aanleg van breedbandinternet (glasvezel) naar de adressen waar op dit moment sprake is van een langzame of ontbrekende internetverbinding (de zogenaamde witte adressen). De uitkomst hiervan is dat het bestaande netwerkbedrijf Kabelnoord uit Dokkum hiervoor geselecteerd is. Voor meer achtergrondinformatie hierover verwijzen we u naar de site van de provincie Fryslân, via de volgende link: https://www.fryslan.frl/snelinternet

   

  Meer info
 • Bespreekavond Omgevingsvisie

  (02-10-2017)

  Op woensdag 22 november wordt tijdens een openbare en interactieve bespreekavond het raamwerk en de richting van de omgevingsvisie gepresenteerd en besproken. Het exacte programma voor deze avond wordt momenteel uitgewerkt. De deelnemers van de inspiratieavonden en themabijeenkomsten, waaronder veel plaatselijke belangen, ontvangen binnenkort een uitnodiging  Het is een openbare avond, er komen dus ook algemene uitnodigingen in krant en op website. De leerlingen van de plusklas van OBS Heidepolle, die op dit moment bezig zijn met een project rond de omgevingsvisie/toekomstvisie, zijn uitgenodigd om hun resultaten te laten zien tijdens deze bespreekavond.

 • Extra bladkorven

  (26-09-2017)

  Binnenkort worden in Wolvega, Noordwolde en met name in de dorpen ten oosten van de A32 extra bladkorven geplaatst. De afgelopen jaren hebben meerdere plaatselijke belangen bij ons gevraagd naar die mogelijkheid. We verwachten met de plaatsing van zo'n 40 korven tegemoet te kunnen komen aan die wens. De bladkorven worden op plekken neergezet waar naar het inzicht van onze medewerkers van de buitendienst en op basis van signalen uit de dorpen, de meeste overlast wordt ervaren. U zult u begrijpen dat we niet voldoende korven kunnen neerzetten om aan ieders individuele wens te voldoen.  Op basis van ervaringen en op aanwijzing van u zal blijken of het daadwerkelijk de beste plek is en zullen we daar zo goed mogelijk op inspelen.

  Binnenkort zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd over de plaatsing en bijbehorende spelregels.

 • Kennismaking burgemeester 30 september - update

  (26-09-2017)

  De Vereniging Kleine Dorpen heeft hard gewerkt aan het programma van komende zaterdag. Als kennismaking met onze actieve dorpen en het onder de aandacht brengen van de belangrijkste thema's, heeft de VKD de burgemeester uitgenodigd voor een bustoer door de gemeente. We hopen natuurlijk dat alle dorpen meewerken aan dit mooie initiatief van de VKD en laten zien wat voor de dorpen belangrijk is. Ook de wethouders, een aantal raadsleden en de griffier gaan mee, dus een mooie kans om een goed idee onder de aandacht te brengen. Graag tot zaterdag as. 

  Meer info
 • Opwaardering dorpshart Steggerda-Vaart

  (26-09-2017)

  In opdracht van de gemeente Weststellingwerf en Dorpsbelang Steggerda zal Loonbedrijf Huismans binnenkort starten met de werkzaamheden rondom het kruispunt Vaartweg–Pepergaweg- Steggerdaweg. Het terrein rondom het stoomgebouw en ten noorden van het kruispunt worden opgeknapt en opnieuw aangekleed.

  Meer info
 • Grote diversiteit tijdens pitch IMF

  (26-09-2017)

  Op 20 september j,l.  konden initiatiefnemers uit Zuidoost-Fryslân  hun idee of plan voorleggen aan het platform Zuidoost-Fryslân van het Iepen Mienskipsfûns. Het platform kon aan de hand van de pitches van max. 5 minuten aanvullende vragen stellen en zich een goed beeld van de definitieve aanvraag vormen.  

  Meer info
 • Kennismaking burgemeester op 30 september

  (25-09-2017)

  Natuurlijk wil onze nieuwe burgemeester André van de Nadort graag kennismaken met onze actieve plaatselijke belangen. De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf heeft voorgesteld om ter introductie van de nieuwe burgemeester een bustoer door de gemeente te organiseren. De gemeente maakt graag
  gebruik van dit aanbod.
  Begin deze week is de opzet besproken met de bestuurders van de VKD, het bestuurssecretariaat,  afdeling Communicatie en de griffie.  De VKD werkt nu hard aan de uitwerking en het precieze programma.  Bovendien heeft de VKD de plaatselijke belangen benaderd met de vraag mee te werken aan een onderdeel van dat programma.

   

  Meer info
 • Dorpenbezoek najaar 2017

  (25-09-2017)

  De bustoer op 30 september as. is een mooie start van de een verkenning van onze kleine dorpen. Het is niet mogelijk om op 30 september alle dorpen individueel een bezoek te brengen en alle onderwerpen die er in uw dorp spelen, toe te lichten. We vinden het wel belangrijk dat burgemeester André van de Nadort  ook op die manier kennismaakt met de dorpen. We maken daarom ook graag een afspraak met de afzonderlijke plaatselijke belangen voor een individueel bezoek. Daarbij maken we ook graag gebruik maken van reeds geplande bijeenkomsten.

  Meer info