HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Nieuwsbrief recreatie en toerisme

Nieuwsbrief recreatie en toerisme

Sfeerafbeelding van de nieuwsbrief

In Weststellingwerf is het platform Recreatie en toerisme actief. Het platform bestaat uit enkele ondernemers uit de toeristische en recreatiesector in Weststellingwerf. Het gemeentebestuur beschouw het platform afvaardiging van de hele branche. Het platform heeft aan de basis gestaan van de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Nota Recreatie en Toerisme en het daaruit voortgekomen uitvoeringsprogramma 2016-2020. Het uitvoeringsprogramma moet vooral door ondernemers in gezamenlijkheid worden uitgevoerd, maar uiteraard zet ook de gemeente zich in voor enkele onderdelen. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar dat over de diverse programmaonderdelen moet worden verdeeld.  

Wilt u op de hoogte blijven van de diverse uitvoeringsprojecten? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief! Deze nieuwsbrief versturen wij naar ondernemers en organisaties in de recreatieve en toeristische sector.

In elke nieuwsbrief treft u de namen en e-mailadressen van de platformleden. U kunt zich bij hen melden voor nader overleg of misschien aanbieden om mee te helpen met de te verrichten werkzaamheden. Schroom niet en kom met elkaar in contact. Alleen dan lukt het om een goed recreatief totaalaanbod te creƫren in onze prachtige gemeente.

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief recreatie en toerisme