HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Ter Idzard

Ter Idzard

De tael van et Hatte

Praot mar Frysk??!

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostella west hebben, weer thuuskommen en feestelik onthaeld wodden, schrikken heur een hoetien.

De raodsheer Baerte van Idzarda het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van Utrecht mit ondertekend. Daordeur is de Spaanse overheersing now weliswaor veurbi’j, mar wat stelt de vri’jhied die ze kregen hebben now aenlik veur? Wat betekent dat veur et Stellingwarfs? Ze hebben zo heur twiefels en dringen d’r bi’j de bevolking op an om te vechten veur de vri’jhied van godsdienst en tael. Onderwegens hebben ze mit Basken praot, die heur eigen Baskisch hebben, en zodoende bin ze heur nog meer bewust wodden van heur eigen tael.
Wi’j, keunsteners en ammeteurverienings van Der Izzerd en omgeving hopen dit verhael in oktober 2018 te vertellen in en om et karkien van Der Izzerd, as ien van de 30 mannefestaosies veur Under de Toer.

We kwammen op et idee deur de tekst in et Latien op et rouwbod van de raodsheer in et karkien:

De edele en veurnaeme Dr. Baerte van Idzarda, Fries Raodsheer ien van de eersten die deur et ofgooien van et Spaanse jok de grondslag van de vri´jhied in Frieslaand legd het.