HOME  |  Ontdek Weststellingwerf  |  Veilig zwemmen in Weststellingwerfs natuurwater

Veilig zwemmen in Weststellingwerfs natuurwater

Mooi weer nodigt uit om te gaan zwemmen. Iedereen wil graag zwemmen in schoon water. Sommige plaatsen zijn daarvoor meer geschikt dan andere. In Weststellingwerf worden drie zwemlocaties maandelijks gecontroleerd op waterkwaliteit door Wetterskip Fryslân in de periode 1 mei tot 1 oktober.

Foto van de Spokeplas

De drie officiële zwemplaatsen zijn:

 • De Vlinderslag, de zwemplas achter Van der Valk, in Wolvega;
 • De Spokeplas in Noordwolde;
 • Et Wiede bij De Driesprong in Langelille.

Spokeplas heeft een goede beoordeling. De Vlinderslag heeft een uitstekende beoordeling. Dat betekent dat je hier veilig kunt zwemmen. Bij zwemlocatie Et Wiede bij De Driesprong geldt vanaf woensdag 19 augustus 2020 een waarschuwing voor blauwalg. Je kunt hier niet veilig zwemmen.

Op het moment dat de waterkwaliteit niet voldoende is, worden er borden geplaatst. Wij raden mensen aan om de adviezen op deze borden op te volgen. Vijvers en andere waterpartijen worden niet gecontroleerd. Zwemmen in dit water is op eigen risico.

Gemeentelijke zwembaden

Uiteraard kan er altijd veilig gezwommen worden in de gemeentelijke zwembaden De Steense in Wolvega en De Dobbe in Noordwolde.

Bij warm weer worden vijvers en andere waterpartijen met enige regelmaat door kinderen, jongeren en dieren gebruikt als zwemwater. Dit zijn dus geen officiële zwemplaatsen. Hier wordt het water niet gecontroleerd. Met name bij warm weer kunnen zich schadelijke stoffen in het oppervlaktewater bevinden. Zwemmen in dit water is geheel op eigen risico, voor zowel mens als dier.

Verdachte situaties meldt u bij de Milieulijn

Het Milieu-alarmnummer van de provincie Fryslân is bereikbaar voor klachten en/of meldingen. Het nummer is: 058 2122422. Dus bij het zien van iets verdachts, bijvoorbeeld dode of verlamde waterdieren, geef het zo snel mogelijk door. De beheerder van de betreffende waterpartij wordt vervolgens geïnformeerd. 

Kijk voor tips over veilig zwemmen op www.zwemwater.nl. Hier staan alle belangrijke telefoonnummers, zoals die van de zwemwatertelefoon. Maar de bezoeker vindt hier ook tips voor zwemmen in open water.

Tips voor zwemmen in open water:

 • Ga naar de dokter als u ziek wordt na het zwemmen in open water;
 • Als meerdere mensen ziek zijn geworden op dezelfde zwemplek, meld dit dan ook bij GGD Fryslân (088-2299222);
 • Kleine kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen, omdat zij eerder water binnenkrijgen en sneller ziek worden door vergiftiging;
 • Ga niet in het water als er ratten zitten of dode dieren in drijven;
 • Ga niet zwemmen als u slakjes in het water ziet;
 • Ga niet zwemmen als er een vettige groene laag in het water ligt;
 • Drink nooit oppervlaktewater;
 • Ga nooit alleen zwemmen;
 • Duik nooit in ondiep of troebel water;
 • Zwem nooit in de buurt van schepen, sluizen, afvoerleidingen en in sterk stromend water;
 • Ga niet zwemmen als u zich niet goed voelt, of minder weerstand tegen ziekten hebt;
 • Ga niet zwemmen als u twijfelt aan de waterkwaliteit;
 • Gooi geen etensresten of verpakkingen in het water. Hierdoor kunnen zich bacteriën vormen;
 • Houd u aan de regels en let op waarschuwingsborden en afzetlinten;
 • Bij bruggen en sluizen is zwemmen verboden;
 • Handen wassen voor het nuttigen van voedsel;
 • Na het zwemmen eerst douchen;
 • Bij ziekte of open wonden wordt zwemmen afgeraden.