HOME  |  Geef uw mening

Geef uw mening

Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie is nu klaar. De volgende stap is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. Voordat dit kan, wil de raad van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij denken over de tot nu toe gemaakte keuzes. De omgevingsvisie is namelijk van en voor iedereen in Weststellingwerf.

Wat vindt u ervan? Geef uw mening uiterlijk op 20 juni 2018

Tot 20 juni 2018 kan iedereen reageren op het ontwerp van de omgevingsvisie. Dat mag op één onderwerp zijn, maar ook op meerdere. Of juist op de spelregels voor nieuwe initiatieven. Die spelregels vindt de gemeenteraad in elk geval erg belangrijk. Alle reacties gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt daarna de omgevingsvisie vast. Onderstaand ziet u de samenvatting per thema en de spelregels. U kunt hierop direct reageren. Ook kunt u uw reactie per brief of e-mail insturen.

De complete ontwerp-omgevingsvisie en de samenvatting kunt u hier lezen.

Aan de slag!

Spelregels voor nieuwe plannen

  • Nieuwe ontwikkelingen en plannen die passen bij de landelijke en dorpse identiteit van Weststellingwerf zijn welkom.
  • We gaan zuinig om met de ruimte. Bouwen doen we zo veel mogelijk binnen de dorpen.
  • Nieuwe plannen passen in het landschap en de dorpen.
  • Plannen die helpen om voorzieningen in de dorpen te houden krijgen voorrang.
  • Gezond gedrag en een groene omgeving zijn erg belangrijk. Elk plan moet hier aan bijdragen.
  • Duurzaamheid staat bij alle plannen en ontwikkelingen voorop.

Bent u het eens met de spelregels?
Heeft u aanvullingen of opmerkingen?