HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Omgevingsvisie ligt ter inzage, uw mening telt!

  Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie is nu klaar. De volgende stap is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. Voordat dit kan, wil de raad van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij denken over de tot nu toe gemaakte keuzes. De omgevingsvisie is namelijk van en voor iedereen in Weststellingwerf.

  Wat vindt u ervan? Geef uw mening uiterlijk op 20 juni 2018

 • Ontwerp Omgevingsvisie binnenkort acht weken ter inzage

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met hoofdstuk 1 t/m 3 van het ontwerp van de omgevingsvisie en kennis genomen van hoofdstuk 4. Daarbij heeft de raad het college opdracht gegeven om het ontwerp van de omgevingsvisie niet vier maar acht weken ter inzage te leggen. Dan heeft iedereen voldoende tijd heeft om een mening te geven.

 • Ontwerp van de Omgevingsvisie Weststellingwerf is klaar

  Het ontwerp van de Omgevingsvisie Weststellingwerf is klaar! U kunt de ontwerpvisie of de samenvatting onderaan deze pagina downloaden en lezen.

  ‘Klaar’ wil niet zeggen dat het al is vastgesteld door de gemeenteraad. De planning is dat de visie op 12 februari 2018 wordt besproken in de Algemene Commissie van de raad en op 5 maart 2018 in de Raadsvergadering. Op 5 maart wordt de omgevingsvisie ook nog niet vastgesteld, maar besluit de raad of ze instemmen met het ontwerp van de visie en of dat ontwerp ter inzage wordt gelegd. We verwachten dat de gemeenteraad de definitieve omgevingsvisie in juli 2018 behandelt en vaststelt.

 • Kinderen kleuren Weststellingwerf

  Woensdag 22 november wordt de conceptversie van de Omgevingsvisie Weststellingwerf gepresenteerd en getest. Dit document is een bespreekstuk. De samenvatting van de conceptversie is onderaan deze pagina te lezen. Tot en met half december is gelegenheid om reacties achter te laten. Dit kan via omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

 • Samenvatting concept Omgevingsvisie

  Op de Bespreekavond op woensdag 22 november werd de concept Omgevingsvisie gepresenteerd. Op de Omgevingsvisie-markt in de raadzaal van het gemeentehuis kon iedereen de uitwerking zien, beoordelen en testen.

  Studio 15 filmde deze avond, bekijk het filmverslag hier.

  Bekijk hier de samenvatting.

  Meer informatie over de Bespreekavond.

 • Uitnodiging: Bespreekavond concept-Omgevingsvisie - 22 november

  Op woensdag 22 november wordt in het gemeentehuis in Wolvega (Griffioenpark 1) de concept-Omgevingsvisie gepresenteerd. Tijdens deze openbare en interactieve avond bespreken wij graag met alle belangstellenden de hoofdlijnen van de concept-Omgevingsvisie. Een aantal leerlingen van basisschool De Heidepolle laat op de Bespreekavond ook het resultaat zien van hun project over de Omgevingsvisie.

 • Videoverslag themabijeenkomst´Samen maken we het nog mooier´

 • Uitnodiging themabijeenkomst 'Klaar voor de toekomst' - 26 september

  Het Kernteam Omgevingsvisie Weststellingwerf nodigt u van harte uit voor de vierde Themabijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst’ (over energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie) op dinsdag 26 september in Home Center Wolvega (Frisaxstraat 12).
  U kunt zich tot aanmelden voor deze Themabijeenkomst door te bellen naar (0561) 69 1394 of door te mailen naar omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

 • “Boer zijn is meer dan een beroep” (met filmpje)

  De tweede themabijeenkomst in het kader van de omgevingsvisie voor Weststellingwerf werd dinsdag 11 juli gehouden op de boerderij van de familie Reuvekamp in Sonnega. Zo’n 80 boeren, bewoners van het buitengebied, landschap- en natuurkenners en andere betrokkenen kwamen samen om te praten en brainstormen over de toekomst van de agrarische en natuursector in Weststellingwerf. Bekijk hier het filmverslag.

 • Inwoners denken mee over toekomst leefbaarheid in de dorpen

  Zo’n 60 belangstellenden woonden dinsdagavond in Et Proeme Nust in Scherpenzeel de eerste themabijeenkomst over de Omgevingsvisie bij. Onder leiding van Roeg & Roem werd er vorm en inhoud gegeven aan het thema Leefbaarheid en zorg. Onder de titel ‘Koester de dorpen’ presenteerden diverse dorpen hun visie op de toekomst.

 • Uitnodiging: Themabijeenkomst ‘Blijvend boeren voor iedereen’ op 11 juli

  Het Kernteam Omgevingsvisie nodigt u van harte uit voor de themabijeenkomst over de duurzame toekomst Landbouw, Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap op dinsdagavond 11 juli op Boerderij Reuvekamp (Pieter Stuyvesantweg 67 in Sonnega).

  U kunt zich aanmelden door te bellen naar (0561) 69 1394 of via e-mail omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

 • Uitnodiging: Themabijeenkomst ‘Koester de dorpen’ op 27 juni

  Het Kernteam Omgevingsvisie nodigt u van harte uit voor de themabijeenkomst ‘Koester de dorpen’ op dinsdag 27 juni vanaf 18.00 uur in Et Proeme Nust in Scherpenzeel. U kunt zich aanmelden door te bellen naar (0561) 69 1394 of via e-mail omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

 • Videoverslag van de Inspiratieavond in De Rank in Wolvega

  Zie ook:

 • Videoverslag van de Inspiratieavond in Noordwolde

  Het video verslag geeft een korte impressie van de eerste Inspiratieavond op 11 april 2017 in Noordwolde.

 • Inspiratieavonden leveren waardevolle input op voor Omgevingsvisie

  De tweede inspiratieavond met betrekking tot de Omgevingsvisie Weststellingwerf trok ruim 90 belangstellenden. Dinsdagavond luisterde een goed gevulde zaal in De Rank in Wolvega naar een inspirerende presentatie van visionair en innovator Thomas Rau.

 • Ruim 80 inwoners denken mee over omgevingskwaliteit

  Meer dan 80 belangstellenden kwamen dinsdagavond 11 april naar de eerste inspiratieavond van de gemeente Weststellingwerf ter voorbereiding op de Omgevingsvisie. De grote zaal van ’t Buurthuus in Noordwolde zat vol enthousiaste inwoners, agrariërs, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, raadsleden en instanties.

 • De nieuwe omgevingsvisie: waar moet die over gaan? Denk mee!

  In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

  De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.