Op woensdag 30 juni presenteerde de gemeente Weststellingwerf het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Steenwijkerweg, een deel van de Spoorlaan en de Markeweg in De Blesse. Het plan werd tijdens een online informatieavond gepresenteerd. Met het definitieve ontwerp is invulling gegeven aan de wensen uit het dorp. De verbeterpunten die inwoners hebben voorgesteld zijn overgenomen.

De inwoners van De Blesse willen graag dat de Steenwijkerweg, een deel van de Spoorlaan en de Markeweg veiliger wordt en dat het een dorpsere uitstraling krijgt. Het voorlopige ontwerp werd in december 2020 gepresenteerd. Tijdens de online bijeenkomst van 30 juni presenteerde de gemeente het definitieve ontwerp.

“Het definitief ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp,” vertelt Robert Brouwer, projectleider van de gemeente. “In het definitief ontwerp staat onder andere welke soorten bomen langs de kant van de weg komen te staan en hoe het regenwater van de weg afgevoerd moet worden. Via een enquête onder de inwoners is opgehaald wat de voorkeur in meerderheid is op bijvoorbeeld type lantaarnpaal, groen en bankjes in het dorp. We hebben allerlei wensen uit het dorp in het definitieve ontwerp uitgewerkt. Er zijn goede suggesties uit het dorp in de plannen opgenomen.”

Afspraken over de werkzaamheden

De komende tijd werkt de gemeente het definitieve plan uit in een uitvoeringscontract. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is het bijvoorbeeld belangrijk dat woningen en winkels bereikbaar blijven. Ook is het belangrijk dat de doorstroom van het verkeer goed geregeld wordt. In het uitvoeringscontract maken de gemeente en de aannemer hier afspraken over.

Start herinrichting De Blesse

Als de herinrichting van De Blesse begint, worden er op hetzelfde moment ook kabels en leidingen vernieuwd en verlegd. Daardoor zullen er meerdere uitvoeringsploegen tegelijk aan het werk zijn in het dorp.

De herinrichting begint in april 2022.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van De Blesse, vind je hier.