Op dit moment vangt gemeente Weststellingwerf vluchtelingen op bij sportcomplex De Steense. Ook komt er een opvanglocatie aan de Heerenveenseweg in Wolvega en Stellingenweg bij Oldeholtpade.

De Steense

Gemeente Weststellingwerf biedt vanaf de week van 28 maart noodopvang aan ongeveer 30 vluchtelingen bij sportcomplex De Steense in Wolvega. Hiervoor zijn 15 caravans op het voorterrein van De Steense geplaatst.

In sportcomplex De Steense zijn toiletten en douches beschikbaar en is er ruimte voor catering/eten en ontmoeting. Daarnaast is het fijn dat de scholen en het centrum dichtbij zijn.

Afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne staan de caravans tot en met september bij De Steense. Indien nodig kan deze periode verlengd worden. Er komen hier geen caravans meer bij.

We vragen je om niet bij de opvanglocatie bij De Steense te gaan kijken. De vluchtelingen uit Oekraïne zitten in een onvoorstelbaar moeilijke periode. Het is belangrijk dat ze rust en ruimte krijgen om te verwerken wat zij de afgelopen weken hebben meegemaakt.

Klik hier voor meer informatie.

 

Heerenveenseweg in Wolvega

De grond op de Heerenveenseweg is eigendom van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan mogen hier woningen op komen. Door de bushalte Scheeneweg zijn bijvoorbeeld de scholen en het centrum goed bereikbaar. Aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater kunnen op deze locatie vlot geregeld worden.

Het is de bedoeling dat op het achterste deel van de grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree ongeveer 10 tijdelijke woonunits komen voor Oekraïense vluchtelingen. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woonunits niet (meer) nodig hebben, dan kunnen bijvoorbeeld statushouders daar tijdelijk wonen.

Daarna wil de gemeente het voorste deel van de kavel ontwikkelen. Het plan is om woningen te bouwen die moeten voorzien in de woningnood onder starters, statushouders en spoedzoekers (inwoners die voorrang krijgen op een woning). Wanneer de tijdelijke woonunits dan nog nodig zijn, zal de gemeente daarvoor een andere locatie zoeken.  

Stellingenweg bij Oldeholtpade

Provincie Fryslân is eigenaar van een stuk grond met een boerderij aan de Stellingenweg in Oldeholtpade. Zij heeft deze plek aangeboden aan de gemeente. De gemeente gaat hier een opvanglocatie inrichten voor de opvang van ongeveer 20 vluchtelingen.

Het omliggende erf van de boerderij is voor een groot deel verhard en biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van circa 10 woonunits. Omdat aan de Stellingenweg 6 al voorzieningen (stroom/water en verharding) aanwezig zijn, kan deze locatie snel in gebruik worden genomen. Werkzaamheden voor het aanleggen van riolering starten binnenkort.

Op het verharde deel naast de boerderij komen de woonunits van te staan. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woningen niet nodig hebben, dan kunnen er andere doelgroepen zoals statushouders of spoedzoekers wonen.

Andere opvangmogelijkheden

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om meer vluchtelingen in Weststellingwerf van een goede (nood)opvangplek te voorzien.

De regering heeft aangegeven dat iedere Veiligheidsregio in Nederland vluchtelingen uit Oekraïne op moet vangen. In eerste instantie gaat het in Friesland om de opvang van 1.000 mensen. Op een later moment komen daar nog eens 1.000 opvangplekken bij.