HOME  |  Organisatie  |  Agenda's en besluiten

Agenda's en besluiten

Besluitenlijst college van B&W 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Bestuursagenda 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Waar zijn onze bestuurders?

De onderstaande kalender geeft inzicht in hun activiteiten. De bijeenkomsten zijn besloten, tenzij anders vermeld. Gebruikte afkortingen: GvK: burgemeester Gerard van Klaveren, CT: wethouder Cor Trompetter, JJ: wethouder Jack Jongebloed,  FK: wethouder Frans Kloosterman