HOME  |  Organisatie  |  Agenda's en besluiten  |  Bestuursagenda 2019

Bestuursagenda 2019

Bestuursagenda 2019

Waar zijn onze bestuurders?

De onderstaande kalender geeft inzicht in hun activiteiten. De bijeenkomsten zijn besloten, tenzij anders vermeld. Gebruikte afkortingen: AvdN: burgemeester André van de Nadort, JJ: wethouder Jack Jongebloed,  HZ: wethouder Hanneke Zonderland, RTH: wethouder Roelof Theun Hoen, MR: wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp