HOME  |  Organisatie  |  Benoeming burgemeester Van de Nadort

Benoeming burgemeester Van de Nadort

sfeerafbeelding

Op 5 september 2017 is André van de Nadort beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Weststellingwerf.

Hier ging een heel proces aan vooraf. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is namelijk gebonden aan wet- en regelgeving. Ook zijn er een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. Om te beginnen is het zoeken naar een nieuwe burgemeester een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Hiervoor heeft de raad van Weststellingwerf een speciale Vertrouwenscommissie benoemd en een verordening vastgesteld, waarin de  te nemen stappen staan benoemd

Hieronder vindt u informatie over alle stappen die vooraf gingen aan de benoeming en beëdiging van burgemeester Van de Nadort.

Stap 1 Profielschets

De eerste taak van de Vertrouwenscommissie was het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. In de profielschets stond beschreven wat de belangrijkste eigenschappen, vaardigheden, competenties en ervaringen van de nieuwe burgemeester moesten zijn. Inwoners van Weststellingwerf kregen in januari 2017 de gelegenheid om hun mening te geven over welk type burgemeester het meest geschikt zou zijn voor Weststellingwerf. Een overzicht van alle resultaten van deze raadpleging  vindt u hieronder.

De Vertrouwenscommissie heeft de input van raad en inwoners samengevoegd tot een profielschets. In de raadsvergadering van 27 februari is deze in het bijzijn van de Commissaris van de Koning besproken. Zij heeft de raad bevraagd op de inhoud van de profielschets. Daarna heeft de raad de profielschets vastgesteld.

Stap 3 Benoeming

Toen was het tijd dat de Vertrouwenscommissie een advies uitbracht aan de gemeenteraad. Dit gebeurde door de voordracht van twee kandidaten. De gemeenteraad stelde een aanbeveling vast met een voorkeursvolgorde. Hier werd een advies van de Commissaris van de Koning aan toegevoegd, wat vervolgens naar de  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd gestuurd.

Sluitstuk van het proces was een gesprek van de minister met de voorkeurs kandidaat. Op maandag 19 juni is Van de Nadort bij Koninklijk Besluit benoemd als nieuwe burgemeester van Weststellingwerf.

Stap 2 Sollicitatieprocedure

De Commissaris van de Koning nam de vastgestelde profielschets onder de arm mee naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Toen startte de werving. Op 3 maart 2017 werd de vacature in de Staatscourant en diverse vakbladen geplaatst.

Iedere Nederlander van 25 jaar en ouder kon tot 24 maart op de vacature solliciteren. Sollicitanten hoeften niet per se lid te zijn van een politieke partij. Uit de ontvangen sollicitaties selecteerde de Commissaris van de Koning in overleg met de Vertrouwenscommissie een aantal kandidaten. Vervolgens voerde de Vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.

Stap 4 Welkom burgemeester

Op 5 september 2017 is André van de Nadort beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Weststellingwerf. Tijdens een feestelijke receptie konden inwoners hem persoonlijk feliciteren.

De eerste 100 dagen van burgemeester Van de Nadort stonden in het teken van kennismaking. Met onze prachtige gemeente, met inwoners, ondernemers, groepen en organisaties. Zijn eerste 100 dagen tour is inmiddels voorbij, maar hij brengt nog steeds bezoeken aan bedrijven. Ook u kunt hem uitnodigen!

Ja, ik nodig de burgemeester uit

Facebook Bekijk de eerste 100 dagen van burgemeester terug via Facebook