HOME  |  Organisatie  |  Bestemming Noordwolde in ontwikkeling

Bestemming Noordwolde in ontwikkeling

Het project zet in op daling van de werkloosheid, stijging van het gemiddelde inkomen en stijging van de deelname aan de samenleving door de inwoners. Het heeft een lange looptijd, namelijk tot 2024. Dat is flinke periode, waarin inmiddels een stevig fundament is gelegd voor het verbeteren van de sociaal-economische en fysieke situatie in de komende jaren. Samen met partners en inwoners werken we actief samen. De eerste jaren van Bestemming Noordwolde  heeft de nadruk op fysieke projecten gelegen. Sinds 2018 ligt de aandacht meer op de sociale leefbaarheid. Zo wordt er gewerkt aan projecten met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het versterken van de verbindingen in het dorp en aan een gezonde leefstijl.