HOME  |  Organisatie  |  Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde

Logo Bestemming Noordwolde

Noordwolde in ontwikkeling

Al vanaf 2011 wordt in Noordwolde gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving en positie van de inwoners in het algemeen en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder. Dit gebeurt binnen het project Bestemming Noordwolde.

Het project zet in op daling van de werkloosheid, stijging van het gemiddelde inkomen en stijging van de deelname aan de samenleving door de inwoners. Het heeft een lange looptijd, namelijk tot 2024. Dat is flinke periode, waarin inmiddels een stevig fundament is gelegd voor het verbeteren van de sociaal-economische en fysieke situatie in de komende jaren. Samen met partners en inwoners werken we actief samen. De eerste jaren van Bestemming Noordwolde  heeft de nadruk op fysieke projecten gelegen. Sinds 2018 ligt de aandacht meer op de sociale leefbaarheid. Zo wordt er gewerkt aan projecten met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het versterken van de verbindingen in het dorp en aan een gezonde leefstijl. 

2021 - 2023

Vanaf begin 2021 starten we met de laatste fase van Bestemming Noordwolde (fase 6). Ook dan ligt de aandacht op de sociale leefbaarheid. De thema’s zijn: 

  • Maak werk van Noordwolde 
  • Samen met inwoners
  • Geld
  • Opgroeien en gezond oud(er) in Noordwolde 
  • Je straat en je buurt

Omdat een van de belangrijkste aandachtspunten binnen Bestemming Noordwolde is dat we het samen met inwoners doen kunnen inwoners een vragenlijst en antwoordkaart invullen. Daarin kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden.  

Vul hier de vragenlijst in

De reacties van inwoners nemen we mee in het maken van de verdere plannen.  

Wie is uw contactpersoon?

Namens gemeente Weststellingwerf is Marlon Berends projectleider van het project Bestemming Noordwolde. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30905799 en via mailadres marlon.berends@weststellingwerf.nl.

Nieuwsarchief Bestemming Noordwolde

Bekijk hier de nieuwsberichten die zijn verschenen over het project Bestemming Noordwolde.