HOME  |  Organisatie  |  Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde

Logo Bestemming Noordwolde

Noordwolde in ontwikkeling

Al vanaf 2011 wordt in Noordwolde gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving en positie van de inwoners in het algemeen en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder. Dit gebeurt binnen het project Bestemming Noordwolde.

Het project zet in op daling van de werkloosheid, stijging van het gemiddelde inkomen en stijging van de deelname aan de samenleving door de inwoners. Het heeft een lange looptijd, namelijk tot 2024. Dat is flinke periode, waarin inmiddels een stevig fundament is gelegd voor het verbeteren van de sociaal-economische en fysieke situatie in de komende jaren. Motor achter het project is het kernteam, die de verschillende deelprojecten die zijn ontwikkeld aanstuurt. Dit team bestaat uit dorpsbewoners, gemeente- en provincieambtenaren. De werkwijze is er op gericht om zoveel mogelijk Initiatieven en plannen uit het dorp te halen en te verwezenlijken.

Wie is uw contactpersoon?

Namens gemeente Weststellingwerf is Marlon Berends projectleider van het project Bestemming Noordwolde. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30905799 en mailadres marlon.berends@weststellingwerf.nl.

Documenten

Over het project is een aantal documenten geschreven. Heeft u belangstelling om ze te lezen?

Infomagazine

Twee keer per jaar komt het infomagazine Bestemming Noordwolde uit. Het houdt de inwoners van Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Zandhuizen, Oosterstreek, Vinkega en De Hoeve op de hoogte van de ontwikkelingen, plannen en resultaten van het project.

Nieuwsarchief Bestemming Noordwolde

Bekijk hier de nieuwsberichten die zijn verschenen over het project Bestemming Noordwolde.