HOME  |  Organisatie  |  Blijf Stellingwarfs (2 zetels)

Blijf Stellingwarfs (2 zetels)

A.H. Mulder (Ton) (fractievoorzitter)

A.H. Mulder (Ton) (fractievoorzitter)
W.Lodewijkstraat 28
8471 BJ Wolvega
tel: (0561) - 615 579 / 06-46388137
e-mail: Tonmulder@hotmail.com

Nevenfuncties: Buschauffeur Buurtbus De Westhoek (onbezoldigd)

A. Mulder (Anton)

Duo-commissielid

A. Mulder (Anton)
Pepergaweg 73
8395 PB Steggerda
Tel: 06-30435354
Email: antonmulder_BS@KPNmail.nl

Nevenfuncties

Penningmeester Blijf Stellingwarfs
Penningmeester EHBO vereniging Noordwolde
Coördinator voor aanvraag EHBO-evenementen
Wedstrijd coördinator Volleybal
Chauffeur buurtbus Munnekeburen
Chauffeur avondvierdaagse
Dorpskrant medewerker van Steggerda
Chauffeur draaiorgelvereniging Wolvega
Dorpsbelang Steggerdda

H.R. Knol (Hendrik Ruud)

H.R. Knol (Hendrik Ruud)
Grindweg 159
8483 JM Scherpenzeel
Tel: 06-48015196
E-mail: h.r.knol@yandex.com