HOME  |  Organisatie  |  Burgemeester N.A. (André) van de Nadort

Burgemeester N.A. (André) van de Nadort

Burgemeester André van de Nadort
 • Bestuur en bestuursorganen
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Lobby en acquisitie
 • OWO-samenwerking
 • Communicatie
 • Lokale Media
 • Automatisering en (documentaire) informatievoorziening
 • Juridische Zaken
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Bedrijventerreinen
 • Dienstverlening
 • Lid regiobestuur Regio Deal Zuidoost
 • Winkelcentrum Wolvega (secundus)
 • AB-lid Veiligheidsregio Fryslân
 • Georganiseerd Overleg vakorganisaties (secundus)
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Bestuur en Democratie
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Europa en Internationaal

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

Nevenfuncties: 

 • voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Lindestate (onbezoldigd)
 • bestuurslid van de Van Sypesteyn Stichting (onbezoldigd)
 • bestuurslid van de stichting tot behoud van Sypesteyn (onbezoldigd)
 • bestuurslid van de stichting tot steun aan het museum Sypesteyn (onbezoldigd)
 • bestuurslid van de stichting vrienden van Sypesteyn (onbezoldigd).

Vanuit  zijn functie als burgemeester van Weststellingwerf is hij lid van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân (onbezoldigd).