HOME  |  Organisatie  |  Burgemeester N.A. (André) van de Nadort

Burgemeester N.A. (André) van de Nadort

Burgemeester André van de Nadort
 • Bestuur en bestuursorganen
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Lobby en acquisitie
 • OWO-samenwerking
 • Communicatie
 • Lokale Media
 • Automatisering en (documentaire) informatievoorziening
 • Juridische Zaken
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Bedrijventerreinen
 • Dienstverlening
 • Streekagenda Zuidoost Fryslân (primus)
 • Winkelcentrum Wolvega (secundus)
 • AB-lid Veiligheidsregio Fryslân
 • Georganiseerd Overleg vakorganisaties (secundus)
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Bestuur en Democratie
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Europa en Internationaal
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten EZ, Recreatie en Toerisme

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

Nevenfuncties: 

Burgemeester Van de Nadort is op persoonlijke titel lid van de commissie Europa & Internationaal, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Lindestate, bestuurslid van de Van Sypesteyn Stichting, bestuurslid van de stichting tot behoud van Sypesteyn, bestuurslid van de stichting tot steun aan het museum Sypesteyn en bestuurslid van de stichting vrienden van Sypesteyn.
Vanuit  zijn functie als burgemeester van Weststellingwerf is hij lid van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.