HOME  |  Organisatie  |  CDA Weststellingwerf

CDA Weststellingwerf

CDA Weststellingwerf

Natuurlijk kent u het CDA als dé christendemocratische volkspartij, gebaseerd op vier uitgangspunten: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. En u weet dat de leden van CDA Weststellingwerf zich in willen zetten voor Weststellingwerf als dé gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is in een prachtige schone leefomgeving. Om ons nog wat beter te leren kennen hebben we hieronder 7 principes geplaatst die ook landelijk worden uitgedragen. Zie ze als onze opdrachten voor de toekomst.

Ons eerste principe is: de samenleving, niet de overheid. Wij willen u weer zelf laten beslissen over de wereld om u heen. Dus ook zelf invloed uitoefenen op het bestuur. Dat betekent meer directe invloed op de politiek. Dat betekent een overheid die naast in plaats van tegenover u staat. En het betekent een samenleving waarin u, samen met anderen, zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Ons tweede principe is: iedereen heeft een taak. Het CDA werkt niet mee aan het verspillen van het talent van mensen, of ze nou jong of oud zijn. Dus óf je werkt, óf je doet vrijwilligerswerk, óf je volgt een opleiding.

Ons derde principe is: een eerlijke economie. Dat is een economie waar werken loont en je niet van iedere euro die je spaart, direct weer een groot deel moet afdragen. Waar gezinnen met een middeninkomen niet langer de melkkoe zijn. Nivelleren ten koste van middeninkomens moet stoppen. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

Het vierde principe ligt in het verlengde hiervan: tegen profiteurs. En dan hebben we het over mensen die alleen aan zichzelf denken, en van de samenleving profiteren, zonder een wezenlijke bijdrage te leveren. De Engelsen hebben daar een mooie term voor: free riders. Wij noemen ze profiteurs. Wij laten niet toe dat fatsoenlijke mensen het onderspit delven tegenover de brutaliteit van profiteurs. Wie alleen wil profiteren, zet de bijl in de wortel van de solidariteit. Misbruik maken van ons vertrouwen is ontoelaatbaar. Fatsoenlijke mensen zijn dus voor ons de norm.

Ons vijfde principe. Alleen als het goed gaat met onze families, gaat het goed met onze samenleving. We moeten durven kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. Een nieuwe cultuur van families, waarbij we onze voorzieningen en ons belastingsysteem zo inrichten dat families het fundament zijn van onze samenleving.

Het zesde principe slaat niet zozeer op Weststellingwerf maar wij vinden het wel belangrijk; tenslotte is de wereld groter dan alleen onze eigen gemeente: een zelfbewust Nederland verbonden met Europa. Wij staan vooraan in Europa, om onze economie en onze werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een grens als het gaat om ongebreidelde uitbereiding van Europa, om arbeidsmigranten die werken onder ons minimumloon, en tegen overmatige bemoeizucht van Brussel.

Ons zevende principe gaat over de toekomst van onze kinderen. Het gaat om de vraag of we keuzes maken voor korte of lange termijn. Wij kiezen niet voor uitgaven en belastingverhoging op de korte termijn, maar voor hervormen en besparen op de lange termijn. Wij blijven hervormen, om Nederland structureel op orde brengen. En wij zijn zuinig op onze centen, voor de toekomst van onze kinderen.

Spreken deze principes u aan? Wilt u reageren?
Mail dan: cdaweststellingwerf@gmail.com

Op onze website vindt u nog veel meer informatie, waaronder onze contactgegevens: www.cdaweststellingwerf.nl