HOME  |  Organisatie  |  Centrumontwikkeling Wolvega

Centrumontwikkeling Wolvega

centrumontwikkeling wolvega

De gemeente Weststellingwerf werkt samen met ondernemers en inwoners aan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. Daarvoor wordt een plan opgesteld dat antwoord geeft op de vraag: hoe moet het centrum van Wolvega eruitzien? Via deze webpagina houden we je op de hoogte van het project Centrumontwikkeling Wolvega.

Vernieuwen detailhandelsvisie

Zoals bekend wordt de komende periode een toekomstvisie voor het centrum van Wolvega ontwikkeld. Daarnaast zetten ondernemers en de gemeente Weststellingwerf gezamenlijk in op een nieuw toekomstgericht detailhandelsbeleid, met acties voor de komende vijf jaar.

Zo kan worden getoetst of toekomstige detailhandelsontwikkelingen passen bij de in de omgeving gelegen winkels/bedrijven ten opzichte van bijvoorbeeld Wolvega-centrum.

Aandacht voor Noordwolde

Er zal ook bijzondere aandacht zijn voor de leefbaarheid en het winkelaanbod van Noordwolde. Daarom is het belangrijk dat betrokken ondernemers en overige belanghebbenden meedenken bij het maken van het nieuwe detailhandelsbeleid. Zo kunnen we gericht inspelen op de kansen en bedreigingen die nu en de komende jaren op ons af komen.      

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrieven houden we ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen binnen het project.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met projectleider Remko Bak:

E-mail: centrum@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 14 0561