HOME  |  Organisatie  |  Centrumontwikkeling Wolvega

Centrumontwikkeling Wolvega

centrumontwikkeling wolvega

Gemeente Weststellingwerf werkt sinds de zomer van 2020 samen met ondernemers en inwoners aan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. Daarvoor is een plan opgesteld waarin staat hoe het centrum van Wolvega eruit moet zien. Bekijk hier een filmpje over het plan. Via deze webpagina houden we je op de hoogte van het project Centrumontwikkeling Wolvega.

Planning

Eind maart 2021: centrumvisie gereed
April 2021: informatiebijeenkomst centrumvisie
Voor zomer 2021: besluit college van B&W en gemeenteraad over centrumvisie

Vernieuwen detailhandelsvisie

Naast de ontwikkeling van het centrum van Wolvega, werkt gemeente Weststellingwerf samen met ondernemers aan een nieuw toekomstgericht detailhandelsbeleid. Hierin staan acties voor de komende vijf jaar. Met het detailhandelsbeleid kan worden getoetst of toekomstige detailhandelsontwikkelingen passen bij de winkels en bedrijven die in de omgeving liggen.

Aandacht voor Noordwolde

In het detailhandelsbeleid is bijzondere aandacht voor de leefbaarheid en het winkelaanbod van Noordwolde. Daarom is het belangrijk dat betrokken ondernemers en overige belanghebbenden meedenken bij het maken van het nieuwe detailhandelsbeleid. Zo kunnen we gericht inspelen op de kansen en bedreigingen die nu en de komende jaren op ons af komen. 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met projectleider Remko Bak:

E-mail: centrum@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 14 0561