HOME  |  Organisatie  |  College van B&W periode 2018 - 2022

College van B&W periode 2018 - 2022

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het coalitieakkoord 2018-2022 vormt de basis voor het college om als dagelijks bestuur van de gemeente te functioneren. In het collegeprogramma 2018-2022 staan 41 opgaven waar het college met raad en samenleving aan wil werken.

Weststellingwerf heeft vier wethouders die allen een aantal beleidsterreinen in portefeuille hebben. Ook de burgemeester heeft een aantal beleidsterreinen onder zijn hoede, waaronder openbare orde en veiligheid. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van dorpsvernieuwingsprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties. Het college heeft echter ook eigen bevoegdheden, zoals het verlenen van vergunningen, het benoemen van de directie en aan- en verkoop van gronden.

De burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. In het college heeft de burgemeester wel stemrecht, maar in de gemeenteraad niet. Sinds 5 september 2017 is AndrĂ© van de Nadort burgemeester van de gemeente Weststellingwerf:

De wethouders

De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad. Weststellingwerf heeft vier wethouders:

Een aantal bevoegdheden waarover vroeger de raad de eindbeslissing nam, is door het duale stelsel aan het college van B&W toegewezen. Zo is het college nu de baas over de ambtelijke organisatie. Het college van B&W vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

Een afspraak maken?

Voor een afspraak met de burgemeester of met een van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, via tel. 140561. U kunt ook per e-mail een afspraak maken: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

College van B&W van Weststellingwerf

Het college van B&W van Weststellingwerf met van links naar rechts: wethouder Roelof Theun Hoen, wethouder Mariska Rikkers, burgemeester AndrĂ© van de Nadort, wethouder Jack Jongebloed en wethouder Hanneke Zonderland.