HOME  |  Organisatie  |  De griffie

De griffie

Wat is de griffie?

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de raad. De griffie is opgericht door de gemeenteraad van Weststellingwerf na de invoering van het dualisme in 2002, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan de raad en haar voorzitter, de burgemeester.

Wat doet de griffie?

De medewerkers van de griffie zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed kunnen verlopen. De griffier verzamelt alle stukken en zorgt dat deze vergaderstukken op tijd gepubliceerd worden. Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties en verordeningen.

Contact met de raad?

Contact met de raad, fracties en/of raadsleden of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, etc.? Voor al uw vragen kunt u terecht bij de griffie via e-mail: griffie@weststellingwerf.nl.

Raadsgriffier Janneke Kampinga

Raadsgriffier Janneke Kampinga
telefoonnummer: 0561 - 691 201
e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl  

Griffiemedewerker Janet Marks

Griffiemedewerker Janet Marks
telefoonnummer: 0561 - 691 332 (werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend
e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl

Hylkia Nieuwhof

Plaatsvervangend/commissie griffier Hylkia Nieuwhof
telefoonnummer: 0561 - 691 483
e-mail: h.nieuwhof@weststellingwerf.nl