HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-02-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie
  • Hoorzitting: vergunning voor het kappen van 27 abelen Kerkeweg te Langelille.
  • Locatie: Griffioenpark 1, gemeentehuis in Wolvega
  • Datum: donderdag 5 maart 2020
  • Tijdstip: 19.00 uur

Inzage stukken en bijwonen hoorzitting

De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Publiekscentrum tot uiterlijk de dag van de hoorzitting. De hoorzitting is openbaar. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1 dag voor de hoorzitting, telefonisch bij het secretariaat aanmelden, telefoonnummer (0561) 691416 of via e-mail: adviescommissiebezwaarschriften@weststellingwerf.nl. Van de stukken die ter inzage liggen kan een fotokopie worden verkregen tegen betaling van de kosten.