HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda begrotingsraad maandag 4 november 2019

Agenda begrotingsraad maandag 4 november 2019

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Wolvega
Publicatiedatum: 22-10-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Agenda begrotingsraad maandag 4 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Wolvega (ingang Rozenstraat)

Aanvang:14.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken

  Hamerstukken:
 8. Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2030
 9. Principeverzoek uitbreiding zorgboerderij IJkenweg 12 Zandhuizen
 10. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Weststellingwerf 2020

  Bespreekstukken:
 11. Driewegsluis Algemeen Belang besluit Wet Markt en Overheid
 12. Reclamebelasting te Wolvega
 13. Najaarsnota 2019
 14.  Begroting 2020-2023
 15. Belastingverordeningen 2020
 16. Lid toevoegen aan de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
 17. Sluiting

Spreekrecht

Je kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. Je hebt hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen. In de tweede termijn mag je nog kort reageren op de gevoerde discussie. Je kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Hiervoor heb je maximaal 10 minuten spreektijd.

Inspreken

Wil je inspreken, dan moet je je aanmelden. Dit kan tot maandag 11 juni 2019 vóór 12.00 uur. Aanmelden kan bij de griffie, mevrouw J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl of mevrouw J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wil je dit liever niet, dan kun je dit aangeven bij de griffie.

Raadsvergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.