HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering donderdag 16 april

Agenda raadscommissievergadering donderdag 16 april

Dit item is verlopen op 26-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-04-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Plaats: Raadzaal gemeentehuis in Wolvega (ingang Rozenstraat)
Aanvang: aansluitend aan raadsvergadering om 20.00 uur                       

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 10 februari 2020

    RaadsvoorstellenConcept RES Fryslân
  5. Structureel voortzetten van de kantine Sportcomplex de Steense in eigen beheer.
  6. Sluiting.

Geen publiek

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen zijn. U kunt wel schriftelijk ‘inspreken’. Neem hiervoor contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga via telefoon 06-51044068.

Live volgen

Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming moeten kunnen volgen. De raadscommissie en de raadsvergadering kunt u thuis live volgen via www.weststellingwerf.nl/live.