HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering maandag 14 oktober 2019

Agenda raadscommissievergadering maandag 14 oktober 2019

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Wolvega
Publicatiedatum: 08-10-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Agenda raadscommissievergadering maandag 14 oktober 2019

Plaats: Raadzaal gemeentehuis in Wolvega (ingang Rozenstraat)

Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 16 september 2019

  Raadsvoorstellen
 5. Driewegsluis Algemeen Belang besluit Wet Markt en Overheid
 6. Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2030
 7. Reclamebelasting te Wolvega
 8. Principeverzoek uitbreiding zorgboerderij IJkenweg 12 Zandhuizen
 9. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Weststellingwerf 2020
 10. Sluiting.

Spreekrecht

Bij een agendapunt kan worden ingesproken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de commissie mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren.

Inspreken

Wil je gebruik maken van het spreekrecht, dan word je verzocht uiterlijk maandag 14 oktober a.s. voor 12.00 uur aan te melden bij de griffie via H. Nieuwhof (tel: 0561-691483, h.nieuwhof@weststellingwerf.nl) of via J. Marks (tel: 0561-691332, j.marks@weststellingwerf.nl). Insprekers opgelet: er worden video opnamen gemaakt. Indien je hier bezwaar tegen hebt, graag melden bij de griffie.