HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering maandag 15 juni

Agenda raadscommissievergadering maandag 15 juni

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Plaats: Digitale vergadering
Aanvang: 19.30 uur                       

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 16 april 2020

  Raadsvoorstellen
 5. Onderzoeksrapport rekenkamercommissie ‘Financiële sturing uitvoering jeugdwet’
 6. FUMO ontwerpbegroting 2021
                             
 7. Sluiting

Inspreken

Wilt u inspreken, dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 15 juni 2020 voor 12.00 uur. De coronamaatregelen betekenen in ieder geval dat er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen kunnen zijn. U kunt wel schriftelijk ‘inspreken’. Neem hiervoor contact op met commissiegriffier Hylkia Nieuwhof via h.nieuwhof@weststellingwerf.nl.

Algemene Commissievergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.