HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering maandag 16 maart 2020

Agenda raadscommissievergadering maandag 16 maart 2020

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-03-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie

Plaats: Raadzaal gemeentehuis te Wolvega (Ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur                       

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 10 februari 2020

    Raadsvoorstellen
  5. Vaststellen bestemmingsplan Langelille – Recreatiepark De Driesprong
  6. Sluiting.

Spreekrecht

 Bij een agendapunt kan worden ingesproken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de commissie mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren.

Inspreken

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan dient u zich uiterlijk maandag 16 maart 2020 voor 12.00 uur aan te melden bij de griffie via J. Marks (tel: 0561-691332, j.marks@weststellingwerf.nl). Insprekers opgelet: er worden video opnamen gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, graag melden bij de griffie.