HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering maandag 16 september 2019

Agenda raadscommissievergadering maandag 16 september 2019

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-09-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Plaats: Raadzaal gemeentehuis te Wolvega (Ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur                       

 1. Opening:
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 27 mei 2019
  Te bespreken ingekomen stukken raad 13 mei 2019 en 8 juli 2019
 5. I-11 Beantwoording art. 31 RvO vragen over pensioenen van wethouders
 6. I-5 Memo inzake metingen magneetveldcontour Onderstation Haulerweg 12
 7. I-10 Memo inzake Adviesverzoek ministerie van EZK aan de gemeente inzake een aanvraag omgevingsvergunning van Vermilion voor het uitvoeren van een diepboring (proefboring) op gaswinlocatie Blesdijke
  Raadsvoorstellen
 8. Gezamenlijk onderzoeksrapport RKC vergunningverlening door OWO-VTH
 9. Bestemmingsreserve Energietransitie
 10. Fryslân RES Regionale Energiestrategie Startdocument
 11. Ontwerpbegroting 2020 FUMO
 12. Verklaring Van Geen Bedenkingen Omgevingsvergunning Vriesburgerweg 27a – Bedrijfsloods
 13. Verlenen financiële bijdrage aan FC Wolvega voor herinrichting en opknappen van de sportaccommodatie
 14. Herstructurering GR SW Fryslân en Caparis NV
 15. Sluiting.

Spreekrecht:

Bij een agendapunt kan worden ingesproken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de commissie mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren.

Inspreken:

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan dient u zich uiterlijk maandag 16 september a.s. voor 12.00 uur aan te melden bij de griffie via J. Marks (tel: 0561-691332, j.marks@weststellingwerf.nl).

Insprekers opgelet: er worden video opnamen gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, graag melden bij de griffie.