HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadscommissievergadering maandag 18 november 2019

Agenda raadscommissievergadering maandag 18 november 2019

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-11-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Agenda raadscommissievergadering op maandag 18 november 2019

Plaats: Raadzaal gemeentehuis in Wolvega (ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 14 oktober 2019

  Te bespreken ingekomen stukken raad 30 september 2019
 5. Memo inzake Project fietspad langs de Linde Fase 1
 6. Jaarverslag lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit hûs en hiem 2018

  Raadsvoorstellen
 7. Algemene subsidieverordening 2020
 8. Kwaliteitscriteria VTH en Verordening kwaliteit VTH
 9. Verkoop MFC Multisteck aan Dorpsbelang Steggerda
 10. Verordening Onroerende-zaakbelasting (OZB) en Forensenbelasting
 11. Leveringsrelatie Afvalsturing Friesland
   
 12. Sluiting.

De algemene commissievergadering van 18 november a.s. is anders dan anders

Dit jaar staat er nog één algemene commissievergadering gepland. Op verzoek van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing wordt deze vergadering als pilot anders ingericht. De veranderingen moeten helpen de discussie te verbeteren en meer verschil brengen tussen de raadscommissie en de raadsvergadering. De raadscommissie is om voorstellen te bespreken. De raadsvergadering is voor besluitvorming.

Wat verandert er?

Per agendapunt verandert de samenstelling van de sprekers. Alleen de woordvoerders van de fracties en de betreffende portefeuillehouder zitten aan tafel. Eventueel kan de wethouder de ambtenaar vragen om een toelichting te geven. De  bespreking bestaat uit twee termijnen:

 1. De eerste termijn is de beeldvorming. De commissieleden stellen vragen aan de wethouder en aan elkaar. Zo proberen ze zich een beeld te vormen om tot een oordeel te kunnen komen. Technische vragen moeten vooraf schriftelijk worden gesteld.
   
 2. De tweede termijn is oordeelsvorming. De fracties geven hun voorlopig fractiestandpunt en proberen elkaar te overtuigen. Ze  bespreken of het een bespreekstuk of hamerstuk wordt. Ook worden moties of amendementen aangekondigd. Tijdens de raadsvergadering zullen de fracties toelichten waarom zij voor of tegen een besluit stemmen.

Spreekrecht

Bij een agendapunt kan worden ingesproken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de commissie mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren.

Inspreken

Wil je gebruik maken van het spreekrecht, dan word je verzocht uiterlijk maandag 18 november a.s. voor 12.00 uur aan te melden bij de griffie via H. Nieuwhof (tel: 0561-691483, h.nieuwhof@weststellingwerf.nl) of via J. Marks (tel: 0561-691332, j.marks@weststellingwerf.nl). Insprekers opgelet: er worden video opnamen gemaakt. Indien je hier bezwaar tegen hebt, graag melden bij de griffie.