HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering 16 april 2020

Agenda raadsvergadering 16 april 2020

Dit item is verlopen op 26-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-04-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur

  1. Opening
  2. Besluitenlijst raadsvergadering 2 maart 2020
  3. Lijst ingekomen stukken
  4. Vaststellen bestemmingsplan Langelille – Recreatiepark De Driesprong
  5. Aanwijzing RWC
  6. Sluiting

Geen publiek

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen zijn. U kunt wel schriftelijk ‘inspreken’. Neem hiervoor contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga via telefoon 06-51044068.

Live volgen

Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming moeten kunnen volgen. De raadscommissie en de raadsvergadering kunt u thuis live volgen via www.weststellingwerf.nl/live.