HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering 2 december 2019

Agenda raadsvergadering 2 december 2019

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-11-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken

  Hamerstukken
 8. Verkoop MFC Multisteck aan Dorpsbelang Steggerda
 9. Kwaliteitscriteria VTH en Verordening kwaliteit VTH
 10. Verordening Onroerende zaakbelasting (OZB) en Forensenbelasting
 11. Delegatiebesluit werkgeverscommissie - raad WNRA

  Bespreekstukken:
 12. Budgetaanvraag rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening
 13. Begrotingswijziging 2019 GR SW Frylân
 14. Algemene subsidieverordening 2020
 15. Leveringsrelatie Afvalsturing Friesland
 16. Sluiting

Spreekrecht

U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen.

U kunt ook inspreken over een eigen onderwerp. Dit kan eenmaal. U heeft hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd.

Inspreken

Wilt u inspreken dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 2 december 2019 vóór 12.00 uur. Aanmelden kan bij de griffie mevrouw J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl of mevrouw J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven bij de griffie.

Raadsvergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.