HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering 2 maart 2020

Agenda raadsvergadering 2 maart 2020

Dit item is verlopen op 31-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-02-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang:19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken
  Hamerstukken:
 8. Verordening op het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en van de raadscommissies 2020
  Bespreekstullen:
 9. Centrumontwikkeling Wolvega
 10. Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023
 11. Sluiting

Spreekrecht

U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen. U kunt ook inspreken over een eigen onderwerp. Dit kan eenmaal. U heeft hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd.

Inspreken

Wilt u inspreken dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 2 maart 2020 vóór 12.00 uur. Aanmelden via de griffie mevrouw J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven bij de griffie.

Raadsvergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live