HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering maandag 29 juni 2020

Agenda raadsvergadering maandag 29 juni 2020

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 14.00 uur

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken
 8. Beëdiging herbenoeming lid OWO rekenkamercommissie
   
 9. Hamerstukken
  Ontwerpbegroting FUMO 2021
  Onderzoeksrapport rekenkamercommissie ‘Financiële sturing uitvoering jeugdwet’
  Jaarstukken 2019 gemeente Weststellingwer
  Voorjaarsnota 2020 gemeente Weststellingwerf
 10. Sluiting.

Inspreken

Wilt u inspreken, dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 29 juni 2020 vóór 12.00 uur. De coronamaatregelen betekenen in ieder geval dat er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen kunnen zijn. U kunt wel schriftelijk ‘inspreken’.  Neem hiervoor contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga via telefoon 06-51044068.

Raadsvergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.