HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering maandag 30 september 2019

Agenda raadsvergadering maandag 30 september 2019

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-09-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Plaats: Raadzaal gemeentehuis in Wolvega (ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken
  Hamerstukken
 8. Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Weststellingwerf 2019
 9. Reglement van Orde 2019
 10. Ontwerpbegroting 2020 FUMO
 11. Verklaring Van Geen Bedenkingen Omgevingsvergunning Vriesburgerweg 27a – Bedrijfsloods
 12. Verlenen financiële bijdrage aan FC Wolvega voor herinrichting en opknappen van de sportaccommodatie
 13. Herstructurering GR SW Fryslân en Caparis NV
  Bespreekstukken
 14. Gezamenlijk onderzoeksrapport RKC vergunningverlening door OWO-VTH
 15. Fryslân RES Regionale Energiestrategie Startdocument
 16. Bestemmingsreserve Energietransitie
 17. Sluiting

Spreekrecht

U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen.

U kunt ook inspreken over een eigen onderwerp. Dit kan eenmaal. U heeft hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd.

Inspreken

Wilt u inspreken dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 30 september 2019 vóór 12.00 uur. Aanmelden kan bij de griffie mevrouw J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl of mevrouw J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven bij de griffie.

Raadsvergadering live

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.