HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Algemeen belang besluit Driewegsluis Nijetrijne

Algemeen belang besluit Driewegsluis Nijetrijne

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-11-2019
Soort bekendmaking: Raadsagenda

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 4 november 2019 besloten om, in het kader van de Wet Markt en Overheid, economische activiteiten, uitgevoerd door de gemeente, ter plaatse van de Driewegsluis Nijetrijne, aan te merken als overheidsactiviteit ten behoeve van het algemeen belang.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Zie op weststellingwerf.nl/bezwaarmaken voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken.