HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Buiten behandeling gelaten aanvragen: plaatsen carport

Buiten behandeling gelaten aanvragen: plaatsen carport

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8481JA
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Nijetrijne

10-6      Pieter Stuyvesantweg 98, 8481 JA, plaatsen carport