HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Kennisgeving: ontwerp wijzigingsplan Steggerda

Kennisgeving: ontwerp wijzigingsplan Steggerda

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-07-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie
  • Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Steggerdaweg 49 en 51 Steggerda
  • Datum van publicatie: 21 juli 2020

Ontwerp wijzigingsplan Steggerdaweg 49 en 51 Steggerda

Het college is akkoord met een ontwerp wijzigingsplan voor de percelen Steggerdaweg 49 en 51 in Steggerda. Het plan wijzigt de bestemming van agrarisch naar wonen. Het is de bedoeling om de boerderij op huisnummer 49 te verbouwen tot woonboerderij en om op huisnummer 51 alle agrarische bebouwing te slopen. In ruil voor sloop mag een nieuwe woning met bijgebouwen worden gebouwd.  

Het college stemde ook in met een ontwerpbesluit voor een hogere waarde. Hiermee kan een hogere geluidbelasting op de gevels van de woningen worden toegestaan dan de voorkeursgrenswaarde. In het besluit wordt deze keuze uitgelegd.

Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen van woensdag 22 juli 2020 tot en met dinsdag 1 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis. Het adres is Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het gemeentehuis alleen nog op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met telefoonnummer 140561 of door te mailen naar info@weststellingwerf.nl. De stukken staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0098.WPSteggerdaweg4951-ON01.

Misschien heeft u een belang bij het ontwerp wijzigingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarde. U kunt dan reageren, door uw zienswijze te geven. U kunt deze zienswijze sturen aan Gemeente Weststellingwerf, College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB  WOLVEGA. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen met 140561.

Als u geen zienswijze indient tegen een ontwerpbesluit, mag u meestal niet meer in beroep gaan tegen een vastgesteld besluit.