HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Melding loze buiten inrichting: realiseren bodemenergiesysteem

Melding loze buiten inrichting: realiseren bodemenergiesysteem

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474AE
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldeholtpade

14-4      Weidekamp 9, 8474 AE, realiseren gesloten bodemenergiesysteem