HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Melding lozing buiten inrichting: aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Melding lozing buiten inrichting: aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391CR
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Noordwolde

20-5     Rotanstraat 25 t/m 43, 8391 CR, aanleg van 10 stuks gesloten bodemenergiesystemen