HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Milieu melding: melding activiteitenbesluit

Milieu melding: melding activiteitenbesluit

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472BD
Publicatiedatum: 08-10-2019
Soort bekendmaking: Milieubeheer

Wolvega

03-10    Zeeweegbree 6, 8472 BD, melding activiteitenbesluit