HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Milieumelding: melding activiteitenbesluit

Milieumelding: melding activiteitenbesluit

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CM, 196
Publicatiedatum: 27-08-2019
Soort bekendmaking: Milieubeheer

Oldeholtpade

21-08    Hoofdweg 196, 8474 CM, melding activiteitenbesluit